Şiir Defteri

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 288

Yazan: Birturkbilgesi
09.05.2022 / 16:45
43 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Mısır'daki yapıtlara da, geometrideki biçime de 'Piramit' denilmesi yanlıştır Çünkü 'Pi' daire ile ilgilidir, 'ra' yani güneş de yuvarlaktır Piramit sözcüğü ile Yunanlılar bu kez baltayıaşavurmuşlar(baltayı taşa vurmuşlar) açık ki, Siyasete 'Nereye gidiyorsun?' diye sorulursa 'Siyasete' der 'Neden?' derseniz 'Çünkü o gerçekte siyahset' der Yani 'kara set' yani 'karalamak', 'Öfkelenmek' kötü, yanlış, çirkin birşey değildir 'Öfkelenmek' yanlış, kötü, zararlı, ahlakdışı, akıldışı, insanlıkdışı şeylere 'Öf' demek yani 'Dur' demektir ki bu da insan olmanın da, akıl-ruh sağlığının da Medeniliğin de, dinin de, bilimin de, felsefenin de, teknolojinin de temellerindendir 'Şiddet uygulamadan, saldırganlaşmadan, hakaret etmeden, zarar vermeden Kötülük etmeden' yani 'Suç işlemeden' öfkelenmeyi öğrenin Köze 'Üf'denir; yanlışa, kötüye, zararlıya 'Öf' Bunda ayıp, utanç, mantıksız, akıldışı, insanlıkdışı, ahlakdışı, dine aykırı, bilime aykırı Akıl-ruh sağlığına aykırı, insanlığa aykırı, mantığa aykırı, vicdana aykırı Medeniliğe aykırı birşey yok, Sosyal medyada 'Güzel sözler' yazan çok Ancak kaç kişi ortayaçıkıp(ortaya çıkıp) 'Ben düşünürüm(filozofum), bilgeyim' demek Yürekliliğini, özgüvenini gösterebiliyor Sözler üretmekle bu iş olmaz, dünyagörüşü(dünya görüşü) üretmek gerekli Orayaburaya(Oraya buraya) hoş sözler kolay, şarkı sözü yazar gibi Felsefe ve bilim yiğitlik(cesaret) ve kuram(teori) üretmek ister, boş lafazanlık değil, Trt-Nağme radyosunda bir sözde 'Türk sanat müziği' yani sanat yaklaşımı durumu Diyor ki erkek sanatçı dişiye müzik, sanat diye, 'Yolumda ölmeyeceksen sevme beni' Vay be, haydi ya, başka derdin var mı Bu durum açık ki sevgiye, aşka, müziğe, sanata 'Hükümdarlık, diktatörlük' yaklaşımıdır Bir başka erkek sanatçı da müzik, sanat diye bir dişiye, 'Sar beni, kollarında canım vereyim' Bu durumda açık ki sevgiye, aşka, müziğe, sanata 'Kölelik' yaklaşımıdır, Kuş gibi yürek seviliyor da, kuş gibi beyin sevilmiyor Sanki beyine önem, değer veriliyormuş gibi Çünkü verilseydi beyinler beyinin, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesi olan ahlak Beyinin, insanlığın, ve evrenin nicel zirvesi olan bilim ile dolmalı idi Öz bebek kardeşlerini öldürten sultanları, ve öz çocuk kardeşlerini öldürten sultanları Baştaçı edenlerin size demokrasi, laiklik, özgürlük, ahlak, vicdan, merhamet, medenilik Adalet, din, insanca bir dünyamı getireceğini sanıyorsunuz Öyle ise ya siz demokrasiden, laiklikten, özgürlükten, ahlaktan, vicdandan, merhametten Medenilikten, adaletten, dinden, insanca dünyadan anlamıyorsunuz Ya da siz de demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe, ahlaka, vicdana, merhamete, medeniliğe Adalete, dine aykırı şeyler istiyorsunuz demektir Çünkü bebek, çocuk öldürtmek demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe, ahlaka, vicdana Merhamete, medeniliğe, adalete, dine, insanca dünyaya aykırıdır, Eğer bir toplum ya da insanlık 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımına aykırı durumda ise Kurtuluşu, çözümü hiç yandaşlarında, kendi içinde aramasın Kurtuluş hiçkimsenin yandaşı olmayan insanların içinden gelir Abraham'ı(İbrahim'i) da(de), Mose'yi(Musa'yı) da, Jesus'u da, Muhammed'i de İçinde yaşadıkları toplumlar önce hiç istememişlerdi Ve eğer bir toplum ya da insanlık dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan Merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık Nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımına aykırı durumda ise Farkında olmasa da, mutlu olsa da hem yanlışlık hem kötülük Hem de kurtarılmayı bekler durumdadır Dünyanın da, tarihin de temel mantığı yerçekimidir, kimse değil Zaten çözüm var olanlarda olsaydı sorunlar olmazdı, Ey insan Attığın her adımda Gösterişli giysilerinin altında gösterişli derinin altında İçi bağırsak, bok, iğrençlik, tiksinçlik, midebulandırıcılık, insanlıkdışılık, hayvanlık Dolu bir bedeni taşıdığını unutma, Sıporu gereksiz yere de, aşırı da yaparsan Dev bir kayanın altında kalmış gibi olur beyinin, sen bunu farketmezsin Çünkü beden sanı, aldanış, yanılsama, varsayım üzerine kuruludur Yoksa tek bir dakika bile yaşamak istemezdin Düşün ki üzerinde giysilerin ve derin yok, yüzün yok, ne yapardı akıl, mantık, ruh Açık ki delirirdi Sıpor bedeni demir kafes yapar, beyini de içine koyar, bedeninin beyinine Egemen olmasına izin verme yoksa barbarlaşmaya, vahşileşmeye, hayvanlaşmaya Akıl-ruh sağlıksızlaşmaya uğrarsın Beyin bir yanı ahlak, bir yanı bilim olan bir ray üzerinde giden araç gibidir Rayın bir yanı bile olmasa ya da zarar görse araç yıkılır İçi ateş dolu dünya üzerinde içi bok dolu bedeninle neden kasılakasılasın(kasıla kasılasın) Havalardasın ki Bedeninin bağırsaklarındaki boktan gelenlerle beslendiğini, yaşadığını anlamıyor musun Aynı bedene sahip hayvanlar bile bu kadar ilerigitmiyorlar(ileri gitmiyorlar), Ey doktor, sepsisi şıp diye anlamıyorsan bu işi yapma Ey savcı, ey yargıç, bileklerdeki tırnak izinin savunma değil saldırı belirtisi olduğunu Şıp diye anlamıyorsan bu işi yapma Çünkü bilim ve adalet önce iş değil önce gerçeklere ve doğrulara görevdir Bu görev de felsefel, mantıksal, bilimsel ruh ister, Ey insan Seni insan olmaktan çıkarmak ya da uzaklaştırmak için Sana akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü ile Barbar, vahşi spor türü ile, akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü türü ile Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı sanat türü ile Plaj(Plaj) gibi ahlaka aykırı şeylerle gelecekler Yani nefs ile gelecekler çünkü nefs hem en büyük cehalettir Hem tüm kötülüklerin genel ve temel nedenidir Hem de akılı, mantığı, ahlaklı, utanmayı, vicdanı, akıl-ruh sağlığını önler Çünkü onlar ahlaklı, mantıklı, bilimsel, vicdanlı bir insanlık ve dünya istemiyorlar Çünkü onlar Mia(Maoa) geni'nin köleleri, ve barbarlık hükümdarlığının torunlarıdır, Anneler günü, Babalar günü, Sevgililer günü, Kadınlar günü, Cadılar bayramı, Zombiler günü Zart günü, zurt günü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Usa dünyası çalıyor Oynuyor kendine 'Bağımsız, özgür, Türk, dinli, Atatürkçü, milliyetçi, komünist' diyen toplum Kimini parası, silahı; kimini de bayramı, günü, eğlencesi satın alıyor Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Usa dünyasının, Toplum farkında değil ki eskiden 'Namus cinayeti' denilen cinayet türü çok azdı 1987 yılındaki bir araştırmaya göre Türkiye'de '1. cinayet nedeni: Çıkar çatışması 2. cinayet nedeni: İşsizlik 3. cinayet nedeni: Hayat pahalılığı 4. cinayet nedeni: Gelecekten umutsuzluk 5. cinayet nedeni: Eğitimsizlik 6. cinayet nedeni: Alkol 7. cinayet nedeni: Ruhsal sorun 8. cinayet nedeni: Namus yani kadın 9. cinayet nedeni: Sıcaktan bunalma 10. cinayet nedeni: Köyden ile göçün yarattığı sorun' imiş Şimdi neden çok acaba Eskiden akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dişi modası türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı pılaj türü de yoktu Ve ülkeye önce, hemen hemen her fılımında(filminde) pavyon olan 'Yeşilçam sineması' adlı tuhaf bir sinema türü geldi İçinde pavyon, bar, bikinili, mayolu, mini etekli, sevişmeli, genelevli, çıplaklı Ahlaka, ve Türklüğe aykırı ne varsa olan Öyle ki bu sinema türünde, yoksullaşan her bayan Sanki başka iş yokmuş gibi soluğu hemen pavyonda aldı Oysa bu toplumda kadın pavyonun yolunu bile bilmezdi Eskiden nereye bakılsa dişi memesi, dişi bacağı, dişi göbeği, dişi poposu görülmezdi Durum ki ahlakdışılık arttıkça suçlar da artmakta çünkü ahlak beyinin, insan olmanın İnsanlığın, evrimin, ve evrenin en nitel zirvesi Ve insanı hayvandan ayıran en üstün nitel fark Demek ki ahlak ve suç bir tahterevallinin iki uçu(ucu) gibi Biri aşağı inerse, öteki yukarı çıkan Acaba 'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'i, ve 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ü mü Yoksa 'Ahlak ve bilim de neymiş' diyen moda türünü, ve ünlü türünü dinlemek mi Doğruyol(Doğru yol), doğrudünya(doğru dünya), umut, çözüm Sorun(Mesele) 'Olmak ya da olmamak' değil 'Ahlak ya da ahlaksızlık' Öyle ki ahlak yoksa 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' hadisinin de dediği gibi Alim bile rezil olabilir Öyle ise ahlak yoksa alim bile olmayan insan neden vezir olsun, 'Rabia, Rabia' diyorlar Ancak unuttukları birşey var, 'Jesus'un(İsa'nın) çakıldığı da' rabia Yani '4' Gerçek ki çözüm sayılarda değil, dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, Merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık Nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği dinde. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 9.5.22/16.45
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • sait
  • RcpDyg44
  • EFEMEKK
  • Msoyucok
  • Gamzesener

Bağlı Üyeler

  • şairdöne11:26
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir