Şiir Defteri

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 285

Yazan: Birturkbilgesi
08.05.2022 / 03:51
239 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Kötülüğe 'Nereye gidiyorsun?' diye sorarsan, 'Hazzın ve heyecanın Yani nefsin yanına' der Çünkü nefs hem en büyük cehalettir Hem 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' hadisinin de dediği gibi alimi bile Alimlikten ve dinden uzaklaştıran derecede tüm kötülüklerin temel nedenidir Hem de önce akılı, mantığı önler Sonra da ahlakı, vicdanı, akıl-ruh sağlığını, ve insani olmayı Ey insan şu iki 'H'den uzakdurursan(uzak durursan) kötü insan olmaktan uzak olursun O iki 'H'den biri haz, biri de heyecandır Bu iki 'H' üçüncü bir 'H'yi çağırır: 'Hayvan'ı çünkü hayvan hayatı(yaşamı) evrenin Nitel zirvesi olan ahlak, nicel zirvesi olan bilim üzerine değil Nefs yani haz ve heyecan üzerine kuruludur Haz heyecanı, heyecan da hayvanlığı çağırır çünkü bu üçü tarihsel, evrensel Ve genetik dosttur Hazzın dostu olursan heyecanın da, heyecanın dostu olursan hayvanlığın da dostu olursun Hapishane(Cezaevi) gerçekte hazların hapishanesidir, hazları hapis eder Seni hazza ve heyecana yani hayvanlığa Yani barbarlığa, vahşiliğe yani utanmazlığa yani ahlaksızlığa çağıran şeylerden Uzakdur(Uzak dur) Haz veren şeylerden de, heyecan veren şeylerden de uzakdur Çünkü haz ve heyecan nefsin en ateşli, en saldırgan, en vahşi, en akıltanımaz(akıl tanımaz) Yönleridir, biçimleridir Haz da, heyecan da önce akılı önler, işler sarpasarınca(sarpa sarınca) da barbarlaştırır Vahşileştirir Adrenalinden uzak dur, adrenalin bağımlısı olma, adrenalin bedenin ürettiği uyuşturucudur Adrenalin ürettiren şeylerden uzak dur Sıpor(Spor) bağımlılığı da, moda da adrenalin kölesi yapar Bu nedenle ki akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı küresel ve derin birmerkez(bir merkez) Sıpor bağımlılığı, akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı pılaj(plaj) gibi mekan türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı müzik türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı sinema türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı siyasi yandaşlık türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı inanç türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı eğlence türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı tanıtımca(reklam) türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı zenginlik türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bilgisayar oyunu türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü türü Cinsellik, ve kumar gibi şeyler ile İnsanları, toplumları, ve insanlığı adrenalin bağımlısı yapıp Vahşilik geni olan Mia(Maoa) geni yardımı ile de İnsanlıkdışı, ahlakdışı, akıldışı, barbar, vahşi, kölesi yapmaya Ve elegeçirmeye(ele geçirmeye) çalışmaktadır Hazzın ve heyecanın en basit, en masum hali olan yeme-içme bağımlılığı nefsi Yalnızca kişinin kendine ve bedenine zarar verir, kötülük eder Ancak öteki hazlar ve heyecanlar, öteki nefs türüleri(türleri) başkalarına, topluma Ve insanlığa kötülüğün kapısına götürür Hazdan, heyecandan, adrenalinden, nefsten uzakdur, başını kendi ellerinle belaya sokma Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin bilimsel, insani, ve evrensel din tanımının Tanımladığı dine sarıl, ve Hem doğru ve iyi insan ol Hem çevrene, toplumuna, ve insanlığa doğru ve iyi örnek insan ol, Farkında olunmasa da, inkar edilse de, inanılmasa da durum ki Dünya da, insanlık da Biri insanlığı ve dünyayı ahlaklı ve bilimsel yapmak isteyen, Mia(Maoa) geni dipte bir ırk ile İnsanlığı ve dünyayı ahlakdışı ve bilimdışı yapmak isteyen iki insan ırkı arasındaki savaşımın Tarihidir, Bir ülkede astroloji, medyumluk, falcılık gibi bilimdışı şeylerin Zina, fuhuş, çıplaklık, ahlakdışı giyim serbestliği gibi ahlaka aykırı şeylerin serbest olması O ülkedeki devletin, eğitimin, ve hukukun toplumda akıl-ruh sağlığı aramadığını İstemediğini gösterir Çünkü bilim akıl-ruh sağlığının nicel ve evrensel koşuludur, ahlak da nitel koşulu Çünkü beyinin ve insanlığın nicel zirvesi bilimdir, nitel zirvesi de ahlak Ahlaksız bir insanla tartışmak mantıksız insanla tartışmak gibidir çünkü ahlak Mantığın nitel zirvesidir Ahlak zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının, özgürlüğün, demokrasinin Laikliğin, adaletin, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesidir Ahlakı dışlamış insanlar kuşkusuz ki mantıksızlaşırlar Bilime aykırılığa şartlanmış(koşullanmış) beyinler de Ahlaka aykırılığa şartlanmış beyinler de kendilerine uygun fotokopiler isterler İnsanlık mısır üretimine buğday üretiminden daha çok önemli vermeli Çünkü hem 1 mısır tanesi 1 buğday tanesinden ağırlık olarak daha çok ürün verir Hem bir avuç kuru mısır patladığında bir tencere dolusu yapar Hem de mısırdan yağ da üretilir, Durum ki din diye anneleri, babaları, dedeleri, nineleri, bebekleri, çocukları, eşleri Yani insanları öldürdüğü söylenilen ilahlara tapılması isteniyor Bu vicdansızlıktır da, mantıksızlıktır da, dine aykırılıktır da Çünkü dinde vicdansızlık, mantıksızlık olmaz Din öldürmez, yaşatır Din cezalandırmaz, öğretir Din inanç değil bilimdir, Birşeyi 'Dişiler yapıyor' ya da 'Erkekler yapıyor' ya da 'Herkes yapıyor' Ya da 'Başkaları' yapıyor diye değil Zorunlu, ve ahlaka ve bilime uygun ise yap, Hukuk bin kişinin aldığı karardır, ahlakın ve bilimin değil Bir kişi de ahlaka ve bilime aykırı olabilir, bin kişi de Herşeyin en doğrusu ahlak ve bilim iken ahlaka ve bilime aykırı hukuka doğru denilemez, Ahlaka ve bilime aykırı güzellik de, nefs kölesi güzellik de insanca değildir Çünkü ahlak güzelliğin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi Nefs de kötülüklerin temel nedenidir, kötülük de güzellik değildir, Dünyadaki kaosun temel nedeni Mia(Maoa) geni Ve insanlığın ahlaka ve bilime aykırılığı, ve nefs kölesi olmasıdır Çünkü ahlak doğrunun nitel zirvesi, bilim de gerçeğin nitel zirvesidir Nefs de kötülüklerin nedenidir Avuç avuç para verip ev alıp sonra da gidip deniz kenarında Tahta bir sandalye, masa kenarına oturmayı mutluluk saymayı anlamak zor, Bernard Shaw 'Hiçbirşeyini özel bir gün için saklama Yaşadığın her gün özeldir' demiş Oysa ahlaka ve bilime aykırı hiçbir gün özel değildir Çünkü ahlak zekanın nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi, En büyük gerizakalılık ahlaka ve bilime aykırı olmak, ve nefs kölesi olmaktır Çünkü ahlak zekanın nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi Ve nefs de tüm kötülüklerin temel nedenidir, Ahlaka ve bilime aykırı sevgi ancak hayvanda olur Çünkü ahlak insanlığın nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi, Pir Sultan Abdal 'İnsanı insanla kırdılar, biri aç biri toktu' demiş İnsan açlıkla kırılmaz Ahlaka ve bilime aykırılıkla kırılır çünkü ahlak insan olmanın nitel zirvesidir Bilim de nicel zirvesi İnsanları aç bırakan şey de, yoksul yapan şey de, köle yapan şey de Ahlakdışılık ve bilimdışılıktır gerçekte, Ahlaka ve bilime aykırı insanları sevmemek, unutmak, dışlamak gerek Çünkü ahlak ve bilim insanı hayvandan üstün yapan en önemli özelliklerdir, Konfüçyüs 'Sizi iki kez üzen birine güvenmeyin' demiş Eğer ahlaka ve bilime aykırı iseniz, ve sizi ahlaklı ve bilimsel insan üzüyor ise Onlara değil kendinize karşı olun çünkü ahlak beyinin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi, Ahlakı ve bilimi dışlamış bir hayat çok mutlu olur Ancak ahlak ve bilim insanı doğadan da üstün yapan özelliklerdir, Adaletsizlik ahlaka ve bilime aykırılığın ürünüdür çünkü ahlak ve bilim adaletin temelidir Dişi denilince akıla neden köçeklik ya da cinsellik gelsin hemen, alimelik değil de, İnsanlığın 'Önce ahlak ve bilim' diyen şairlere ve yazarlara gereksinimi var Çünkü ahlak ruhun nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi Şairlik de, şiir de, yazarlık da birilerine dalkavukluk, yalakalık, ya da şımarıklık olmamalı Yitiriş(Kaybediş) ahlaka ve bilime yol açmıyorsa yitirişten başka şey olmaz Çünkü ahlak insan olmanın nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi Tekmenin en güzelini insanlar insanlara değil beygirler insanlara atar Önemli olan şey başarmak değil ahlak ve bilimle başarmak Çünkü ahlak insan olmanın nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi, Ben ancak ahlaklı, bilimsel, ve nefssiz insanları severim Çünkü ahlak beyinin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi Nefs de tüm kötülüklerin genel nedenidir, Ruhsal sorunların temel nedeni ahlaka ve bilime aykırılık ya da nefs kölesi olmaktır Çünkü ahlak doğru ruhun nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi Nefs de tüm kötülüklerin ana nedenidir, Bilimdışı şeyleri beğenmek yanlış şeyleri beğenmek Ahlakdışı şeyleri beğenmek ise kötü şeyleri beğenmektir Ahlaka ve bilime aykırı hayat da, nefs kölesi hayat da kötü hayattır Çünkü ahlak insanlığın nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi Nefs de tüm kötülüklerin temel nedenidir Ahlaka aykırı anneleri de, babaları da Dişileri de, erkekleri de, hayatı da, ülkeleri de, toplumları da Halkları da, başarıları da, mutlulukları da kutlamam çünkü ahlak insanlığın nitel zirvesidir, Ahlak beyinin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi Ahlak ve bilim insanı hayvandan ayıran en üstün özelliklerdir Ahlaka ve bilime aykırı beyinlerin küçülmesi normal Yalandan ölmek olsa idi önce siyasetçiler ölürlerdi Ahlaklı ve bilimsel değilse insan hiçkimseyi tanıyamaz, kendini bile Çünkü ahlak bilginin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi, Bayanlar erkekler için göbekatmayı(göbek atmayı), oynamayı, giyinmeyi Ve süslenmeyi bırakmadıkları sürece erkek egemenliğinin kölesi olarak kalırlar İnsan dişisi cinselliğini sergilediği sürece hem saygınlaşmaz Hem de erkek egemenliğinin kölesi olmayı sürdürür, Hata doğmakta değil ahlaka ve bilime aykırı ülkelerde doğmakta Çünkü ahlak insanlığın nitel zirvesi, bilim de nicel zirvesi, İnsan önce kendine bakmalı çünkü asıl kötü ego ahlaka ve bilime aykırılıktır Çünkü ahlak akıl-ruh sağlığının nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi Ortalıkta bikini diye sütyen-külot dolaşıp topluma akıl hocalığı yapılmaz, Ahlaka ve bilime aykırı her gün kirlenecektir Çünkü ahlak insancalığın nitel zirvesidir, bilim de nitel zirvesi Dünya da, insanlık da, insan da ahlaka ve bilime aykırı oldukça değişmek zorundadır Çünkü ahlak ve bilim insanı hayvandan ayıran en üstün özelliklerdir İnsan konuşacak ya da susacak birilerini değil ahlaklı, bilimsel, ve nefssiz olmayı aramalı Çünkü ahlak insanın nitel zirvesidir, bilim nicel zirvesi, nefs de tüm kötülüklerin nedenidir, Olduğun gibi olmak değil ahlaklı, bilimsel, ve nefssiz olmak önemli Çünkü ahlak insan olmanın nitel zirvesi, bilim nicel zirvesidir Nefs de tüm kötülüklerin nedenidir Olduğun gibi olma Ahlaklı, bilimsel, ve nefssiz ol Ahlaka ve bilime aykırı hiçkimse doğru insan değildir Çünkü doğrunun nitel zirvesi ahlak, nicel zirvesi bilimdir, İnsan ahlaklı, bilimsel, ve nefssiz değilse nereye giderse gitsin çözüm değildir Çünkü ahlak insanlığın nitel zirvesidir, bilim nicel zirvesi; nefs de tüm kötülüklerin nedenidir, Ahlaka ve bilime aykırı insanın ruhu yanlıştır Çünkü ahlak doğru ruhun nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi, Çözüm insanlardan uzak durmakta değil ahlaklı, bilimsel, ve nefssiz olmakta Çünkü ahlak insanlığın nitel zirvesidir, bilim nicel zirvesi Nefs de tüm kötülüklerin temel nedenidir, Ben ahlaklı, bilimsel, ve nefssiz insanlara hasretim Çünkü ahlak evrenin nitel zirvesi, bilim nicel zirvesi; nefs de tüm kötülüklerin genel nedeni, Ahlaka ve bilime aykırı insanların da, nefse köle insanlarında mutlulukları önemli değildir Çünkü insanlığın nitel zirvesi ahlak, nicel zirvesi bilimdir, nefs de tüm kötülüklerin nedenidir, Sevgi ahlaklı ve bilimsel değilse ilaç değil zehirdir Çünkü ahlak akıl-ruh sağlığının nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi, Dua ile işim olmaz, sorunlarını çözmek isteyen insan bilim ve ahlak ile emek verir Hadis: 'Gençlik geçici bir akıl hastalığıdır' Dünyaya bin kez gelsem de genç değil bilge bir yaşlı olmayı yeğlerim, Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan Usa(Abd) Anneler günü kutluyor diye Anneler günü kutlamak utançtır Hele ki ahlaka aykırı annelerin Anneler günü'nü kutlamak tümden mantıksızlık İyilik yapmak kötü insan olmak demek değildir, bazıları için kötü sonuçları olsa da, Eğer eleştiriliyorsanız ve ahlaka ya da bilime aykırı iseniz Sorun sizi eleştirenlerde değil sizde demektir Çünkü ahlak insanlığın nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi, Hayat kısa da olsa ahlak ve bilim ile insanca olmalı çünkü ahlak insanlığın nitel zirvesi Bilim de nicel zirvesi Ahlaka ve bilime örnek ki hayvanların hayatında yerolmaz(yer olmaz), İçi ateş dolu dünyada içi bağırsak, bok dolu bir bedenle mutlu olmamak Üzüntü değil onurdur ve akıl-ruh sağlığıdır, Dost ararsan ahlakta, bilimde, ve nefssizlikte ara Ahlaka ve bilime aykırı insandan da, nefse köle insandan da uzak durulmalı Çünkü ahlak doğruların, bilim de gerçeklerin zirvesidir Nefs de tüm kötülüklerin temel nedenidir, Akıldışı-ahlakdışı dünya olan Usa'nın(Abd'nin) önderliğinde Ve ahlaka aykırı annelerle Anneler günü kutlanmaz Üstelik de Türklükte de, Müslümanlıkta da 'Kadın' demek de, 'Anne' demek de 'Önce ahlak' demek, Bukowski 'İnsanlara ne anlatırsan anlat, kendini anlatma çünkü anlamazlar' demiş İnsanlara kendini değil Evrenin nitel zirvesi olan ahlakı, nicel zirvesi olan bilimi yani gerçekleri ve doğrular anlat, Gerçek özveri(fedakarlık) da, kahramanlık da Ahlaklı, bilimsel, ve nefssiz insan olup insanlığa doğru örnek olmaktır Çünkü ahlak doğruların nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi Nefs de tüm kötülüklerin nedenidir, Ahlaka ve bilime aykırı insan da, nefse köle insan da Hayattan, toplumdan, ve başkalarından yanlış şeyler ister, Sorun 'Acaba?' dedirten insanlara yakın olmakta değil Evrenin nitel zirvesi olan ahlaka, nicel zirvesi olan bilime uzak olmakta Ve tüm kötülüklerin nedeni olan nefse yakın olmakta Ve sana 'Acaba?' dedirten insanlar sana gerçeği ya da doğruyu söylüyor olabilirler, Ey insan '3 H'den uzakdur yoksa ya hastahane ya hapishane senden uzakdurmaz. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 8.5.22/03.51
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • AbdulkerimŞaşmaz
  • CeyhanArkun
  • cemre
  • Aydogan
  • yalnızkimseler

Bağlı Üyeler

  • Turkaydini20:12
  • Turkaydini20:04
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir