Şiir Defteri

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 261

Yazan: Birturkbilgesi
20.01.2022 / 09:29
159 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Yazılarımın altlarına 'Bilge'yi ben bilgeyim ya da reklam olsun diye yazmıyorum Siz bilge olun diye yazıyorum Çünkü Türkiye'nin de, tüm insanlığın da bilgelere gereksinimi var İkiyüzden(İki yüzden) çok üniversite olan Türkiye'de Binlerce üniversite olan dünyada Neden düşünür, alim, alime, bilge sayısı artmıyor da Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü sayısı artıyor Çünkü kendisi de akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya olan siyaset Böyle istiyor Çünkü siyaset düşünür, alim, alime, bilge değil köle ister Durum ki laikliğin içini yalnızca laiklik düşmanıları(düşmanları) değil 'Bilim ve ahlak egemenliği' demek olan laikliğin içinden 'ahlak'ı çıkarıp Laiklikçiler de laikliğin için boşaltıyorlar Bu nedenle ki Batıda bilim var ancak ahlak yok Oysa bilim beyinin, insanlığın, ve evrenin yalnızca nicel zirvesidir Ahlak ise nitel zirvesidir Ve nitelik nicelikten üstünlüktür Yalnızca bilimde değil, ahlakta da toplanırsanız Batıyı yenersiniz Bağımsız, özgür, insanlık, ve dünya önderi/lideri olursunuz Ancak durum ki siyaset ya bilimde toplanmıyor ya ahlakta Oysa bilim bedendir, ahlak ise baştır Bedensiz baş da, başsız beden de insanca yaşamaz, Siyasetçiler size demokrasi de, laiklik de, özgürlük de, adalet de öğretemezler Ve getiremezler Çünkü siyaset akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünyadır Oysa demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet 'ÖNCE AHLAK VE BİLİM' demektir Siyasetçiler gitsinler önce dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet Adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dini öğrensinler Açık ki siyaset denilen, ve akıldışı, bilimdışı, ahlakdışı, insanlıkdışı herşeye Serbestlik veren akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya İnsanlığın başındaki en büyük beladır Bu nedenle ki insanlık siyasetten biran(bir an) önce kurtulmalı Ve önder, lider olarak siyasete değil Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine sarılmalıdır Bilin ki Sodom da, Gomora da, Pompei de, Romalılar da, Naziler de Birinci dünya savaşı da, ikinci dünya savaşı da Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü de Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı pılaj(plaj) türü de siyasetin dilidir, Bilimden önce de, ahlaktan önce de, dinden önce de, demokrasiden önce de Laiklikten önce de, özgürlükten önce de, akıl-ruh sağlığından önce de Hukuktan önce de, ekonomiden önce de, sanattan önce de, turizımdan(turizmden) önce de Mantık gelir çünkü mantıksızlık yanlışlık demektir Ve mantık doğruya giden yolun başıdır Mantıksızlık içeren hiçbirşey doğru değildir Birşeyi savunacaksanız mantığa göre savunun, kafanızagöre(kafanıza göre) Ya da keyifinize ya da hazzınıza ya da çıkarlarınıza göre değil Bu nedenle ki 'Alimin uykusu bile cahilin ibadetinden üstündür' Ve 'Bilim Çin'de olsa gidip öğrenin' denildi Hem mantıksız olunup hem mantıklı olunmaz, Önce mantık: Adem(Adam) ve Havva(Eva) ilahlarınca dünyaya ödül, zafer olarak değil Ceza olarak gönderildiler Adem'i ve Havva'yı savunmak demek Allah'a itaatsizliği savunmak demek olur Çünkü onlar Allah'a itaatsizlik ettikleri için ölümsüz oldukları Cennet'ten ödül olarak değil Ölümlü ve ceza olarak dünyaya gönderildiler Osmanlı'yı savunmak demek de Osmanlı'nın Avrupa'ca son verilişini savunmak demek olur Çünkü Osmanlı'nın sonu zafer değil hezimettir Ve 'Sultanlarla düşüpkalkan alim bile hırsızdır' hadisi Ve 'İstanbul'un fetihi(fethi) kıyamet alametidir' hadisi gerçekleşti İyi ki Mustafa Kemal geldi Ancak mantıksızlık ve nankörlük bundaki hikmeti anlayamaz, Mantıksızlık ve nankörlük Sodom, Gomora, ve Pompei uyarılarını da anlamadı İbrahim'in(Abraham'ın), Musa'nın(Mose'nin), İsa'nın(Jesus'un), ve Muhammed'in de Uyarılarını anlamadı Ve zafer yerine hezimeti tattı Kuşkusuz ki en büyük cehalet, tüm kötülüklerin hem nedeni hem amaçı(amaçı) Hem de akılı(aklı), mantığı, ahlakı, vicdanı, akıl-ruh sağlığını, bilimselliği Ve dinliliği önleyen nefs hep mantıksızlık, nankörlük, ve hezimet getirir, Ey akıldışı, bilimdışı, ya da ahlakdışı durumdaki üniversite mezunuları(mezunları) Ey akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türünün, hayat türünün, ünlü türünün Sanat türünün, ve mutluluk türünün Kölesi, uşağı, dalkavuğu, yalakası, bağımlısı durumundaki yoz üniversite mezunuları Cebinizdeki servete bakıyorsunuz da Bilim, akıl-ruh sağlığı, ahlak, ve insanlık açısından yüzünüzdeki yüzkarasını Neden görmüyorsunuz Sanmayın ki düşünürlük(filozofluk), alimlik, alimelik, bilgelik öğretmeyen üniversiteler ile Üniversite mezunu olunur Bilin ki düşünür, alim, alime, bilge değilseniz Ya da dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine aykırı iseniz o üniversite diplomalarınızın Bilim önünde de, insanlık önünde de hiçbir değeri yoktur, Bir toplumun ya da ülkenin ünlü sanatçısıları(sanatçıları) nasılsa O toplum ya da ülke de öyledir Çünkü bir toplumun ya da ülkenin yöneticilerini(yöneticileri) bile onlar yönetirler Onları da akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü Bu nedenle ki ünlüleri ya da modası bilime ve ahlaka aykırı olan toplumların Ya da ülkelerin en önemli hayat damarı çoktan kopmuş, zombi gibi yaşıyor demektir Öyle ki akademisyenlerin, öğretmenlerin, hukukun bile egemeni bilim ve ahlak değil Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü olmakta, Var olmayan varlıklara inanmaktan daha yanlış olan şey Onlara tapmaktır Dini inanç tapmak ister Din ise kanıtlamak çünkü din bilimdir Bu nedenle bilimsellik olmayan yerde din de olmaz Dini inanç bilimden olabildiğince çok uzaklaşmak ister Din ise bilime olabildiğince çok egemenlik vermek Dini inanç cehaletin ya da mantıksızlığın ya da nefsin sığınağıdır Din ise bilimin, ahlakın, vicdanın, tarafsızlığın, adilliğin, dürüstlüğün, nefssizliğin, Gözle görülmeyen herşey gözle görülen nokta olmak ister Her nokta çizgi olmak ister Her çizgi sarışmak, birşeye dolanmak, birşeye dolaşmak ister Herşeyi yaratan işte bu üç gerçek, Beden diş gibidir, ruh beden Ölüm diş çekimi gibidir, bedeni çeker ruhtan Çekilen diş acı çekmez Ölü beden de acı çekmez, kendini bile bilmez Ölülerinizi ölülerinde, mezarlarında değil beyinlerinizde, ruhlarınızda Anılarınızda arayın, Rastlantı olmasaydı evrim olmazdı Evrim olmasaydı özgürlük olmazdı Çünkü evrim olmasaydı ilerleme olmazdı Evrenin en temel iki durumu rastlantı ve evrimdir Bu iki duruma aykırılık gericiliktir, Sağlık ile ilgili Dünya günüleri izlenilmeli Onlar sağlığa daha iyi, daha çok dikkat etmeyi Bilmediğiniz hastalıkları öğrenmenizi Unuttuğunuz hastalıkları anımsamanızı(hatırlamanızı) Ve hem kendinize hem de başkalarına sağlık konusunda daha yararlı olmayı sağlar, Hukuk bilime ya da ahlaka aykırı olursa hukukdışılaşır Yasa bilime ya da ahlaka aykırı olursa yasadışılaşır Demokrasi bilime ya da ahlaka aykırı olursa diktatörlük olur Özgürlük bilime ya da ahlaka aykırılaşırsa serserilik olur Çünkü bilim insanlığın ve evrenin nicel zirvesidir, ahlak da nitel zirvesi Bilime ya da ahlaka aykırı olan herşey insanlıkdışıdır İnsanlıkdışı olan herşey de hukukdışıdır, yasadışıdır Bunu siyasi iktidar olmak da, seçimle iktidara gelmiş olmak da değiştiremez, Dünyayı da, insanlığı da çocuklar ya da gençler değil Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din kurtarır ancak, İnsanlık medenileşinceye yani insanileşinceye kadar salgın hastalıklar Yoksulluk, işsizlik, suç, savaş sorunu sürecek İnsanlığın medenileşmesi yani insanileşmesi de Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dine uymak ile olur Eğer suç işleten genler ve hormonlar herkeste çok yüksek olsaydı Ve insanlığa, doğruyu, iyiyi, vicdanı, merhameti öğreten insanlar olmasaydı Dünyada, suç işlemeyen insan kalmazdı Suç işleyen insanlara bir de bu açıdan bakın, Doğru yoldaki insanların yanlış yoldaki insanlardan hoşlanmamaları doğru yoldaki insanlara Yalnız kalmak dahil pekçok zarar verebilir ancak onlardan hoşlanması da zarar verir Onursuz duruma düşmektense onurlu kalmak doğrudur, İnsanlar ülkeleri için değil Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din Ve insanlık için yarışmalılar çünkü ülkeler için yarışmak kıskançlığa, çatışmaya Gerilime, düşmanlığa neden olabilir, Yollarda ulaşım(tırafik/trafik) ile ilgili uyarılar var da Üstelik de sürücüler için 'Dikkat radar var' gibi tuhaf bir uyarı gibi Neden hastahanelerde ve hastahane dışındaki toplumsal alanlarda hastalıklar ile Adliyelerde ve adliye dışındaki toplumsal alanlarda hukuk ile ilgili uyarılar yok, Doğru ülke yönetimi akıldışı, bilimdışı, ahlakdışı insanlara değil Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine uygun insanlara sorulup yapılır, Kızlar kadın olduklarında Yani utanmayı aştıklarında daha güzel olurlar Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batıyı bilimde ve teknolojide ileri yapan şey de Utanmazlığıdır Ancak doğru olan şey bilimde ve teknolojide başarıyı ahlak ile başarmaktır Ahlaka uygun teknoloji ahlaka aykırı teknolojiden üstündür Çünkü bilim, teknoloji beyinin, insanlığın, ve evrenin nicel zirvesidir Ancak ahlak da nitel zirvesidir Ve nitelik nicelikten üstündür, Kediler kuşları ağızları ile yakalayabilirken insanların kuşları elleri ile bile Yakalayamamalarının nedeni insandaki 'vicdan, merhamet'tir Çünkü vicdan ve merhamet yavaşlatır çünkü yanlış ya da kötü birşey yapmak istemez Hayvanlarda vicdan, merhamet olmadığı için hayvanlar avlarını ağızları ile de yakalarlar Kuşkusuz ki insanı hayvandan ayıran özelliklerden biri de vicdandır, merhamettir Bu nedenle ki felsefeye, mantığa, bilime, demokrasiye, özgürlüğe, ve dine ahlak da dahildir Çünkü insanı hayvandan ayıran en üstün özellik ahlaktır, Demokrasi siyasi partilerin, siyasetçilerin dediklerini, istediklerini yapmak değil Bilimin ve ahlakın dediklerini, istediklerini yapmaktır Din tarikatların, cemaatlerin dediklerini, istediklerini değil Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği dinin dediklerini yapmaktır, Bilimsiz ahlak da, ahlaksız bilim de Bilimsiz demokrasi de, ahlaksız demokrasi de Bilimsiz laiklik de, ahlaksız laiklik de Bilimsiz moda da, ahlaksız moda da Bilimsiz ekonomi de, ahlaksız ekonomi de Bilimsiz devlet de, ahlaksız devlet de Bilimsiz ülke de, ahlaksız ülke de Bilimsiz hukuk da, ahlaksız hukuk da Bilimsiz toplum da, ahlaksız toplum da Bilimsiz sanat da, ahlaksız sanat da Bilimsiz eğitim de, ahlaksız eğitim de Bilimsiz mantık da, ahlaksız mantık da Bilimsiz özgürlük de, ahlaksız özgürlük de barbarlıktır, Ne mağrur ol, ne marul Ne başın Kaf dağı olsun, ne ayakların eylemsizlik Ne 'Biat'çı ol, ne 'İtaat'çı 'Biat' 'Bir at gibi olma'nın kısaltılmışı gibidir 'İtaat' hem 'it', hem 'at' gibi olmak durumu, Dört tür insan dişisi var: 1- Makyaj yapmadan da güzel olanlar 2- Ancak makyaj yapınca güzel olanlar 3- Ahlaklı giyimle de güzel olanlar 4- Ancak ahlaksız giyimle güzel olanlar, Dinde dua da, müzik de, eğlence de, kurban da, adak da, falcılık da, astroloji de Vicdansızlık da, merhametsizlik de, barbarlık da, yandaşlık da olmaz Dinde bilime aykırı şeyler olmaz, bilime aykırı şeyler ancak inançta olur Çünkü din bilimdir, bilim yoksa din de olmaz, 'Köpeğin duası kabul olsa gökten kemik yağardı' sözü de 'Olmayacak duaya amin demek' sözü de gerçekte Duaların işe yaramadığını anlatır Çünkü bir ilah, haklı ise köpeğin de, kedinin de, taşın da duasını kabul eder Yani insan, hayvan ayırımı yapmaz yani bu söz 'ilah' sözcüğü(kelimesi) açısından Mantıksız bir söz 'Olmayacak duaya amin dememek' sözü ise 'Olacak şeye dua et' demektir ki Birşey olacaksa zaten neden dua etmeli yani bu söz de duanın kurnazlık içermesi durumunu Anlatır, böylece, olacak şeylere dua edildiği için 'Bak, ben dua ettim, ondan oldu' demek Kurnazlığına olanak sağlar, Cinsel ilişki sırasında erkek köpek balığı gibidir Dişi de Remora balığı, Kürdan balığı gibi bir durumdadır Yani durum kommensalizım(kommensalizm) gibi birşeydir Yani erkek ana, temel yararlanan; dişi de erkekten artandan yararlanan Yani durum şu ki insan dişisi alime gibi olmak yani beyin, ruh insanı olmak yerine Ahlakdışı modaya uyup ahlakdışı, cinsel sunumlu giysilerle cinsel organ gibi Erkek kölesi, seks manyağı gibi görünmeyi seçerse, yeğlerse Durum bundan farklı olmaz yani bu durumda insan dişisi asla özgür de, insanca olmaz Erkek denilen köpekbalığının temizlikçi balıkları gibi olur Ve 'Kadın erkeğin şeyinin kiridir, çıkartırsın gider' durumu gerçekleşir Yani dişinin felsefe, mantık, bilim, ahlak, din, demokrasi, laiklik, özgürlük, medenilik Akıl-ruh sağlığı önünde saygınlığı, değeri, anlamı olmaz, 'Ölüm'ün hiçbir anlamı da, gereği de, insancalığı da yok Yalnızca bir rastlantı olmalı ölüm, doğum gibi Öyle ki ölümü yok edemeyecek ilah ilahlığı bırakırdı Ya da ölümsüzlük verirdi insana Açık ki ölüm konusundaki gerekçeler ya çaresizlikten ya uydurma Ya tam unutulduğunda geliyor ölüm ya da çaresizlikte Ve onurlandırmak için değil bir leş gibi çürütüp yok etmeye İyice kaynatılmış, ve içine şeker de koyulmuş, ve ağızı kapalı olarak bir de Buzdolabına konulmuş bir hoşafın bile küflenmesi de göstermekte ki Ölüm hayatın bir türü değil, hayat ölümün bir türüdür Ölüm hayatın bir parçası değil hayat ölümün bir parçasıdır Gerçekte hayat diye birşey yoktur çünkü hayat da ölümün kendisinden başka şey değildir, Demokrasi, laiklik, özgürlük, hukuk, eğitim, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları Ekonomi, devlet, medya, sıpor(spor), sanat, turizım(turizm), moda Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batıya göre değil Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine göre belirlenmelidir, Aptal insan hiçbirşey fark etmez Zeki insan benzerlikleri ya da farkları fark eder Akıllı insan hem benzerlikleri ve farkları fark eder Mantıklı insan hem benzerlikleri hem farkları fark eder, hem de nedenlerini merak eder Din hastalıklara katlanmak, sabır, ödül, sahiplenmek için değil çözüm bulmak içindir, Ölüm gerçekte Aile de olsalar gerçekte hiç birbirlerini tanımayanları ve asla tanıyamayacak olanları Alır götürür Çünkü insanlar içi lav, kor, dolu dünyada Üzerilerindeki deri sayesinde birbirlerini tanıyabilen Ve zaman içinde birbirlerine alışmış olan İçi bağırsak, bok, iğrençlik, insanlıkdışılık dolu iskeletlerdir, Din bilimdir 'Din öğretiyoruz' diye neden dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dini öğretmek yerine Arabça, Arab tarihi, Arab hayranlığı, Arab yandaşlığı, Osmanlıcılık öğretiyorsunuz Fizik diye Newton hayranlığı, Newton'un hayatı, İngiltere tarihi, ve İngiltere hayranlığı Kimya diye Lavosier hayranlığı, ve Lavosier'in hayatı, France(Fıransa) dili, France tarihi Ve France hayranlığı mı öğretiliyor, Durum ki öğrettiğiniz şey din değil, dine aykırılık, Düşünürler(Filozoflar), alimler, alimeler, bilgeler, bilimciler konuşurken susmazsanız Doğru sandığınız yanlışlarınızla başbaşa kalabilirsiniz Çünkü onlar sizin gibi, konu çıktıkça konuşanlar, düşünenler değil Gece-gündüz, her gün, sürekli, ve ayrıntılı, düşünmeyi kendilerine Meslek, hayat biçimi, var oluş biçimi, onur, gurur, amaç edinmiş kimselerdir, Sabır cehalete, nefs köleliğine, şımarıklığa sonsuz katlanmak durumu değildir İsyansız sabır köpekliktir, İnsanlar da, toplumlar da iş, aş, ekmek değil Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dini istediklerinde yükselirler Yemekle mutlu olmak sıçılacak şeyle İçki ile mutlu olmak işenecek şeyle Sigara ile mutlu olmak tükürülecek şeyle mutlu olmak ilkelliğidir, İçi lav, kor, ateş dünyada İçi bağırsak, bok, iğrençlik, pislik, tiksinçlik dolu insanlar Kimi giymiş cicilerini, kimi takmış takılarını, kimi süslemiş kendini Kendilerini birhalt(bir halt) sanarlar Alim, alime de değiller, Akıldışılık, bilimdışılık, ve ahlakdışılık sanatın her türünden uzaklaştırılmalıdır Çünkü sanat da toplum eğitimidir Okullarda, üniversitelerde yani eğitimde bilim, ahlak öğretilirken sanatın bunun tersini Yapması eğitimin ruhsal, kişiliksel, mantıksal, insanlıksal amaçlarını etkisizleştirir, Patlıcanı oyup dolma yapıyorlar, insan dişisini soyup moda yapıyorlar Saçmasapan sözleri müzik yapıyorlar Abuksubuk hareketleri dans yapıyorlar Bilime ve ahlaka aykırı şeyleri hukuk yapıyorlar Moda, sigara, içki, uyuşturucu, korona, aşı düşmanlığı Ve akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı şeylere serbestlik veren Akıldışı-bilimdışı-insanlıkdışı bir dünya olan siyaset dünyası ile Hem mantıksızlıkta inat edenleri hem de siyaset dünyasını eliyorlar Modaya, sigaraya, içkiye, uyuşturucuya, koronaya, aşı düşmanlığına, ve siyasete Uymayanlarla mantıklı bir insanlık türü yaratıyorlar Evrene evrimin ve rastlantının egemen olduğunu anlamıyorlar, Seni terk etmeyecek olan değil senin terk etmeyeceğin önemli O da dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dindir O dini terk edersen, hiçkimse seni terk etmese de işinbiter(işin biter) Çünkü insan olmaktan çıkarsın Her arkadaşlık ve dostluk birgün ya ölümle ya başka bir neden ile sonlanır Sımsıkı sarılınması gereken şey insanlar değil dini tanımlayan Din hadisileri'nin Dediği dindir, Durum ki akıldışı, bilimdışı, ahlakdışı dünyalar olan Sosyal medyanın, modanın, sıporun(sporun), pılajın(plajın), sanatın, astrolojinin Siyasetin, medyanın işi ya sosyal manyaklık yaymak Ya da manyaklığı sosyal yani genel yapmak olmuş, Dünya, hayat size ne kadar güzel görünürse görünsün Dünyanın içi lav, kor, ateş doludur Sizin içiniz de bağırsak, bok, pislik, iğrençlik, tiksinçlik, mide bulandırıcılık Bu nedenle ki 'Aşk da mezara kadar' denilmekte çünkü leşe dönüşmüş Yani içindeki leşlik dışına çıkmış bir bedene kimse aşık olmaz Bu nedenle ki aşk sigara gibi vardır ancak asla uyulmaması gereken birşey olarak vardır Çünkü aşk bedenin dışınadır, o da güzel göründüğü sürece Aşk değil dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine uymayı ara, Dini inanç, dayatır Din ise öğretir çünkü dini inanç inançtır, din ise bilimdir Dini inanç kendini sorgulatmaz, eleştirtmez, bilim ise kendini de sorgulatır, eleştirtir, Gökyüzü yıldızlarla ve gezegenlerle döşeli Sen dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din ile döşe Yeryüzü hayvanlarla, çiçeklerle, ağaçlarla, barbarlıkla, vahşetle, ilkellikle Ve insanlıkdışılık ile döşeli Sen dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din ile döşe, Şu iki insan türünden, ailen de olsa uzak dur: 1- Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dine aykırı insan türü 2- Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dine uygun insanları aşağılayan Dışlayan, horgören insan türü Gerçek ki insanın en doğru ve en iyi ailesi dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dindir, Din için, din açısından durum ki Peygamber soyundan gelmek değil peygamber olmak önemlidir Ve peygamberlik de yalnızca peygamberedir, soyuna sopuna değil Belli ki peygamberliği de, dini de hükümdarlık sananlar Ya da hükümdarlık ile karıştıranlar var Adı peygamber adı olan her insan bile doğru, iyi insan olmuyor Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine uygun insan olmuyor, Demokrasi de, laiklik de, özgürlük de 'Bilime ve ahlaka uygunluk' demektir Bilime ve ahlaka aykırı olunup demokrasiye de, laikliğe de, özgürlüğe de kötülük Düşmanlık ediliyor, Bir toplumun zekası iki şey ile ölçülür: 1- Dil: Bir toplumun dili, sözcükleri ne kadar mantıklı ve tutarlı ise o toplumun zekası O kadar yüksek, ileri olur ki bu da nicel zekanın, ve evrenin nicel zirvesi olan bilimselliğe Olanak sağlar Bu nedenle ki insan dil olarak da, nicel zeka olarak da hayvandan üstündür 2- Ahlak: Ahlak zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının, özgürlüğün İnsan olmanın, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel zirvesidir Bu nedenle ki insanı hayvandan ayıran en üstün fark ahlaktır İnsandan ahlak çıkarsa insan hayvana Hayvana ahlak verilirse hayvan insana dönüşür Yani evrim ileriye doğru da, geriye doğru da sürmektedir Ve akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü, siyaset türü, ünlü türü, medya türü Sıpor(Spor) türü, bilgisayar oyunu türü, sanat türü, yarışma türü, hukuk türü, pılaj türü Astroloji gibi şeyler, serbestlik türü Evrimi geriye doğru götürmek işlevindeler Bu nedenle ki bilime de, dine de, akıl-ruh sağlığına da, insanlığa da aykırıdırlar, Ey ilaha inanan insanlar ve toplumlar İlahınızın size vaat ettiği dünya ile Kendi oluşturduğunuz dünya hayatı birbirlerine ne kadar çok zıt değil mi, Müziği müzikçilerin saçmasapan, abuksubuk sözleri Müzikçilerin kendi özel sorunlarının anlatılması Şiiri de sevgiliye dalkavukluk, yalakalık olmaktan çıkarın. İnsanca gelecek göklerinizde değil, gereksinim duyduğunuz güç damarlarınızda değil Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dindedir, Ey, Atatürkçülüğü Atatürk'ün yediği, içtiği şeyleri yiyip içmek sanan Atatürk'ün yaptıklarını yapmak sanan Atatürkçü türü Ey, dini, peygamberlerinin yediklerini, içtiklerini yiyip içmek sanan Peygamberlerinin yaptıklarını yapmak sanan dini inançlı türü Bilin ki dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine aykırı herşey yanlıştır, Kimse kimseye aşık falan değil Bedenlerinin içlerini göremedikleri için öyle söylüyorlar Önemli olan sevgi, aşk değil mantıktır Mantık yoksa bilime de, dine de, gerçeklere de, doğrulara da gidilemez Sözlere değil gerçeklere ve doğrulara bakın. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 20.1.22/09.31
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • sait
  • RcpDyg44
  • EFEMEKK
  • Msoyucok
  • Gamzesener
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir