Şiir Defteri

BÖYLE SÖYLEDİ DİN- 48

Yazan: Birturkbilgesi
06.10.2018 / 00:18
175 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Dinin görevi, amaçı(amacı) geçmişi ya da geleceği anlatmak Geçmişi ya da geleceği kanıtlamak değil, dini tanımlayan Din hadisileri'ni Gerçekleri ve doğruları öğretmektir Dinin dili bilim dili olduğu için dili, sözcükleri, sözleri kesin, apaçık ve mutlaktır Ancak dini inançlıların dilleri lastik gibi esnektir Ve onlar zamana, yere, koşullara ve çağlara göre keyifi olarak Mantıksızlıkla ve tutarsızlıkla sürekli olarak değiştirirler, İyilik yapmak da, dürüst olmak da, kapalı giyinmek de dinli olmak demek değildir Yani kediye, köpeğe yemek, su vermekle Açları doyurmakla; yaşlılara, hastalara, kimsesizlere, çaresizlere yardım etmekle Dinli olunamaz; bunları zalimler de yapabilir Dinli olmak ancak dini tanımlayan Din hadisileri'ne uymaktır Ki bunu zalimler yapamazlar, yapsalar zaten zalim olmazlar Bir ülke ve dünya ancak felsefe, bilim ve Din hadisileri içindeki insanlara Ve kurumlara, kuruluşlara bırakılırsa doğru bırakılmış olur, Dini inançlar din değillerdir, dini inançlar dini inançtır yani inançtır Oysa din dini tanımlayan Din hadisileri'dir Ve Din hadisileri inanç değil gerçekçi, doğru, insani, bilimsel tanımlamalardır İslamcı bir radyoda bir dua 'Allah'ım işsizlikten sana sığınırım' İnançlarda böyle dualar olsa da dinde böyle dualar olmaz Çünkü işsizliğin nedeni bir ilah değil ülkedeki düzen Ve ülkeyi yönetenlerdir Açık ki böyle dualar siyasi iktidarları, ülkeleri yönetenleri, ülkelerdeki düzenleri Sorumluluktan kurtarıp, gözdenuzaktutup(gözden uzak tutup) Dikkati ve yönelimi bir ilaha çevirip Siyasi iktidarı, ülkeyi yönetenleri, ülkedeki düzeni koruma amaçı ya da işlevi taşır Oysa din dua etmeyi değil felsefe, bilim ve Din hadisileri ile düşünmeyi, yorumlamayı İstemeyi ve hesap sormayı ister Ve aynı duada şöyle de deniliyor 'Bizi faydasız ilimden/bilimden uzak tut' Oysa bilimin faydasızı olmaz çünkü bilim bilmektir Bu nedenle ki hadisler 'Bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin' Ve 'Dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir' demiştir Yani din bilim getirirken, bilimi isterken bunlar bilime, bilmeye Yani çözüm üretmeye sınırlama getiriyorlar Yani tıpkı hem demokrasiyi savunup hem de Güçler ayrılığı'nı yok etmek Ya da gösterileri valiliğin onayına bağlamak gibi bir hal Sonra da neymiş: Batı bunları önlüyormuş, Batı bunlara nifak sokuyormuş Oysa kendilerine nifak sokan gerçekte kendileri de anlamıyorlar, fark etmiyorlar Bilime sınır getirmekten büyük nifak olmaz Çünkü dini tanımlayan Din hadisileri 'Din bilimdir/ilimdir Bilim yoksa din de olmaz' diyor Oysa onlar toplumlarına Din hadisileri'ni öğretmek yerine Kutsal kitaplarını okuyorlar, hikaye anlatıyorlar, dua öğretiyorlar Müzik çalıyorlar, ve reklamlar Sonra da 'İslam dünyası neden geri kalıyor?', kalır kuşkusuz ki Sen bilimin önüne engel, sınır, son koyarsan kalır kuşkusuz ki Sen dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmezsen Geri kalırsın kuşkusuz ki, 'Kendine hayırı(hayrı) olmayanın başkasına hayırı olmaz' demiş İmam-ı Malik Acaba gerçekten öyle mi Çünkü insanlığa iyilik, yardım etmek için kendisine hiç iyilik yapamayan insanlar da olabilir Öyleyse hayırlılık insanın kendisi ve başkaları ile değil Felsefe, bilim ve Din hadisileri ile ölçülmeli, değerlendirilmeli Yani düşünün ki bir insan şatosuna kapanmış, dışarı bile çıkmıyor Hali, giyimi de kötü biçimde, ve hiçkimseye birşey verdiği de yok Ve insanlar ona diyorlar ki 'Senin ne başkasına ne kendine hayırın var, sen kötü bir insansın' Oysa o kişi insanlığa; bir hastalık için ilaç üretmekle uğraşmaktadır Ya da insanlığa bir icat yapmakla Gerçek ki siz kimin hayırlı, kimin hayırsız olduğunu herzaman bilemezsiniz Bunu ancak felsefe, bilim ve Din hadisileri bilir Size göre hayırsızlık olan insanlığa ya da felsefeye ya da bilime Ya da Din hadisileri'ne göre hayırlı olabilir, 'İstemeden verilen şeyi alın çünkü o Allah'ın gönderdiği bir rızıktır' demiş bir hadis Oysa verilen şeyleri almak herşeyden önce nefsten olabilir ya da Zamanla nefse yol açabilir Ve verilen şeyler hile, tuzak, kötülük için olabilir Ve birşeyler vermek kültürü zamanla toplumu nefse boğabilir Ve dini maddiyat üzerine götürebilir En doğrusu aç bile olsan 'Tokum' demektir, ve insanlara, topluma nefssizlik öğretmektir Çünkü nefs hem en büyük cehalet hem de tüm kötülüklerin nedenidir Özellikle; verilen nefs şeylerini almamak hem nefsi yok etmek açısından Hem de toplumu nefssizliğe götürmek açısından doğrudur, iyidir, gereklidir ve yararlıdır Nefste az alan çok alandan, hiç almayan az alandan üstündür, 'Sizin en iyiniz fakirleri doyuran ve selamı alıp cevap verenlerdir' demiş bir hadis Oysa insanların en doğrusu yani en iyisi önce dini tanımlayan Din hadisileri Sonra da bilim ve felsefe yolunda olan insanlardır Çünkü din de, doğru hayat da yemek içmek, yedirmek içirmek Selam alıp selam vermek değil felsefe, bilim ve Din hadisileri'dir, 'Tenha da yalnız kalınca da günahtan kaçınılmalıdır' demiş Mevlana, doğru demiş Çünkü dine ıssızlık, yalnızlık da dahildir tıpkı hava gibi, 'İki kişi gizli konuştuğu zaman bir kişi onların izini olmadan yanlarına oturmasın' Demiş hadis, doğru demiş ancak gizli şeyler gizli yerlerde konuşulsa daha doğru olur, 'Tüm afetlerin başı doyuncaya kadar yemektir' demiş Abdullah-ı Tüsteri Oysa tüm yanlışların nedeni önce dini tanımlayan Din hadisileri'nden Sonra da bilimden ve felsefeden uzak olmaktır Eğer 'afet' sözcüğü hastalık anlamında ise bedensel sağlıksızlığın beslenme ile ilgili yönü Doyuncaya kadar yemek değil bilimsel beslenmemektir, 'İlimi/Bilimi olmayan bir beden susuz kalmış bir şehire benzer' demiş Şemsi Tebrizi Doğru demiş ancak beden yerine beyin ya da ruh olması daha doğru olur, 'Amellerin en iyisi yemek yedirmektir' bir hadis Uydurma hadislerden olsa gerek çünkü yemek içmek, yedirmek içirmek Kişilerde ve toplumda nefse neden olur Oysa nefs hem en büyük kötülük hem de tüm kötülüklerin nedenidir Ve en doğru ve en iyi şey dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediklerini yapmaktır Ve tokun bile güzel yemekler görünce 'Açım' dediği bir dünya Gerçek ki din nefsten olabildiğince uzaklaşmaktır, bilime olabildiğince yaklaşmaktır Zaten bunun için bir hadis 'Ölmeden ölün' dedi Bir hadis de 'Müminin yemeği bir parça ekmektir' dedi, Bir hadis 'Ailesine ve akrabasına ihsan etmekten başka büyük ne olabilir' demiş Uydura hadislerden olsa gerek çünkü dinde en büyük ihsan Dini tanımlayan Din hadisileri yolunda, ve felsefe, bilim yolunda olmaktır, 'Cuma günü gusledip temizlenenin günahları temizlenir' demiş bir hadis Uydurma hadislerden olsa gerek Çünkü dine aykırılık su ile değil; ancak ve ancak dini tanımlayan Din hadisileri'ne Uymakla temizlenir; su ile ancak beden, beden kiri temizlenir Beyin, beyinin kiri, ruh, ruhun kiri, kişilik, kişilikin türü ancak Dini tanımlayan Din hadisileri ile temizlenir, 'Kim gülerek günah işlerse ağlayarak Cehennem'e gider' demiş bir hadis Hal olarak doğru söylemiş Bikini, mayo diye sütyen-külot yani çıplak gülenler ortalıkta, herkesin içinde Bunu iyi öğrenmeliler; kuşkusuz ki onlara dini inançta da dinde de yer yoktur, 'En kıymetliniz Allah'tan en çok korkanınızdır' demiş Hücurat suresi Ancak dinde en kıymetli insan dini tanımlayan Din hadisileri'ne uyan insandır Dini inanç ile din arasında böyle bir fark var işte Din size korkmayı değil, Din hadisileri'ni öğrenmeyi ve uygulamayı buyurur, 'İlaçların en iyisi Kuran'dır' demiş bir hadis Oysa ilaçların en doğrusu dini tanımlayan Din hadisileri'nin gösterdikleridir, 'Kabul edilmiş bir hac, geçmiş günahları yok eder' demiş bir hadis Uydurma hadislerden olsa gerek Çünkü dine aykırılığı yok eden tek şey dini tanımlayan Din hadisileri'dir, 'Helal on kısımdır, dokuzu helal kazanmaktır' demiş bir hadis Uydurma hadislerden olsa gerek Çünkü dinde tek doğru yol dini tanımlayan Din hadisileri'dir, 'Düşmanlarınızın en kuvvetlisi içinizdeki nefsinizdir' demiş br hadis Doğru söylemiş çünkü nefs hem en büyük cehalet hem de tüm kötülüklerin kaynağıdır, 'Misafire en iyi ikram güler yüz ve tatlı dildir' demiş Evzai Oysa herkese en iyi ikram dini tanımlayan Din hadisileri'dir, 'Anneye babaya itaat etmek büyük günahlara kefarettir' demiş bir hadis Uydurma hadislerden olsa gerek çünkü dine aykırılık ancak Din hadisileri'ne uymakla yok olur Ve peki ya anne, baba Din hadisileri'ne aykırı bir yoldalar ise Yani düşünün: Anne bikini, mayo ile dolaşıyor herkesin içinde Ve baba sigara, içki içiyor Kuşkusuz ki eskiden anneler, babalar kötülükten ve yanlıştan Günümüze göre daha çok uzaktılar Peki ya pılajları, yüzme havuzularını, ahlaka aykırı modayı yasaklamayan devlet, hükümet Siyaset; bikini, mayo diken özel sektör, ve ahlakdışı şeyler üreten moda Ve ahlakdışı şeylere sarılan sanatçılar, ünlüler, 'En güzel nasihatçı seni Allah'a sevk edendir' demiş Abdüsselam bin Meşiş Haseni Oysa en güzel nasihatçı insanı dini tanımlayan Din hadisileri'ne sevk edendir, 'Gıybet etmek zinadan daha ağır br günahtır' demiş bir hadis Gıybet etmek yani birinin ardından, olumsuz yanlarını başkalarına söylemeye Ya da dedikodu yapmak ancak açık ki dedikoduya göre daha mantıklı, daha gerçekçi bir hal Çünkü dedikoduda yalan yanlış herşey de olur ancak gıybet belli ki eleştirmek Arkadan da olsa Gerçekte dine göre zina gıybetten daha kötüdür çünkü gıybet arkadan da olsa gerçekleri Doğruları söylemek, eleştirmek iken zina eşini aldatmaktır yani seni gönülden seven birini Gıybet bir özürle kapatılır ancak ya zina Belli ki burada zinadan kasıt bayın(erkeğin) yaptığı zinadır, baylar için hava hoş nasılsa Peki ya bir kadın eş zina yapsa, aile mutlaka yıkılır Oysa genelde kadın eş kocayı bağışlamak zorundadır, 'Dağları yerinde duruyor görüyorsun Oysa onlar bulut gibi hareket etmektedir' diyor Neml suresi Buradan da anlaşılıyor ki İslamiyet dini inançına yani Kuran'a göre dünya dönmüyor Öyleyse ise dünya düz demek Peki hani nerede 'Din bilimdir, bilim yoksa din de olmaz' diyen Din hadisileri, 'En helal şey sanat sahibinin çalışarak kazandığıdır' demiş bir hadis Uydurma hadislerden olsa gerek çünkü sanat değil zanat/zanaat olması gerekirdi Çünkü yoksa sanatçıları baştaçı etmek gerekirdi, günümüzdeki ahlakdışı halleri ile Zaten çalışmadan kazanan ne zanatçı vardır ne sanatçı Kuşkusuz ki gerçek hadisler ile uydurma hadisleri ayıracak tek şey Dini tanımlayan Din hadisileri'dir, Şu dinsizler gerçekten çok akılsız, çok mantıksız, çok gülünçler Dini tanımlayan Din hadisileri'ni onların da bilmedikleri açık Çünkü 'Din halkın afyonudur' demişler oysa din Din hadisileri'nin de dediği gibi bilimdir Yani bilime 'Afyon' demiş oluyorlar Onların İslamiyet dini inançından da anlamadıkları açık Şöyle bir güldürce/fıkra uydurmuşlar 'İçki nasıl helal yapılır?' diye Şöyle olacakmış: Bir içki masasındaki herkes birbirinin içkisini içecekmiş Sonra da içkisi içilen herkes 'Helal olsun' diyecekmiş Anlamadıkları ya da bilmedikleri konu şu: İslamiyet dini inançına göre haram etmek de helal etmek de yalnızca Allah'a ait Gör dünya ne haldesin, gör insanlık ne haldesin, gör insan ne haldesin Heryeri cehalet ve nefs sarmış İyi ki var dini tanımlayan Din hadisileri Karanlık dünyaya, karanlık insanlığa ve karanlık akıla bir güneş gibi doğan Geldi artık din dini tanımlayan Din hadisileri ile Din hadisileri'ne zıt dini inançlar ile yol ayırımına(ayrımına). Necdet Gürçiftçi Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 5.10.18/13.32
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Mr_nobody
  • Hakanbulbul
  • Halim
  • abdullah9087
  • oranleo
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir