Şiir Defteri

ATATÜRKÇÜLERDE DEMOKRASİCİLERDE LAİKLİKÇİLERDE ÖZGÜRLÜKÇÜLERDE İHANET DURUMU

Yazan: Birturkbilgesi
22.06.2022 / 09:05
56 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Zinadan, ensestliğe Evlilerarası(Evliler arası) eş değiştirmekten, uyuşturucuya Zoofiliden, pedofiliye Boğa güreşinden, kafes döğüşüne Astrolojiden, pornoya kadar hertürlü ahlakdışılığın, bilimdışılığın, insanlıkdışılığın Serbest olduğu Batı Türkiye'yi de kendine benzetmek için Türkiye'de akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı medya ve tanıtımca(reklam) türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı sinema, müzik, eğlence, bilgisayar oyunu Osmanlıcılık, Atatürk düşmanlığı, Türkçe düşmanlığı, İstanbul sözleşmesi Astroloji, ahlakdışı pılaj(plaj) türü, ve eşcinsellik ile büyük bir oyun oynamakta Oyunu, tuzağı çakılmasın diye de siyaseti 'Ekonomi ve terör' konuları ile oyalamakta, Kendine 'Atatürkçü, demokrat, laik, özgür' diyen bazıları Koymuşlar önlerine sigara paketini, içki şişesini Zavallılık sigara, içki, mayo, zevk, haz, keyif, nefs, lezzet, serserilik hakkı Bedensel egemenlik, bedenin beyine üstünlüğü, bedenin beyine egemenliği Duyu organılarının beyine egemenliği Beyini bedeni kölesi, uşağı, koyunu yapmak sanıyor Atatürkçülüğü, demokrasiyi, laikliği, özgürlüğü, Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya türü olan Batı 'Demokrasi, laiklik, özgürlük benim' demiş Ve moda, ünlü, müzik, sinema, pılaj(plaj), astroloji gibi şeylerle Mantıksızlığın ve hazzın köleliğini kandırıp avuçunaalmış(avucuna almış) Ne haddine, akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya türü olan Batının Demokrasi, laiklik, özgürlük Ve insanlığın önderi olmak Buna ancak nefs kölesi mantıksızlık inanır Açık ki durum kurdun koyunlara 'Ben çobanım' demesi gibi kurnazca ve gülünç bir durumdur, Mia(Maoa) geni etkisi Ve ülkeleri beyinin ve insanlığın nitel zirvesi olan ahlak Nicel zirvesi olan bilim yerine Akıldışı, bilimdışı, ahlakdışı, insanlıkdışı şeylere izin, onay, serbestlik veren Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya türü olan siyasetin yönetmesi nedeni ile İnsanlık henüz beyinsellik ve mantık üzerine kurulu bir dünya olmaktan Binlerce üniversite, ceptelefonu, ve bilgisayar olan 21. yüzyılda bile çok uzak durumda, Peygamberlerinin 'Dedikleri'ne değil 'Yaptıkları'na bakan dini inançlılar gibi Atatürk'ün dediklerine değil Yaptıklarına bakan Demokrasinin, laikliğin, özgürlüğün tanımlarına değil Demokrasi, laiklik, özgürlük diye Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türünün Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü türünün Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batının Ve akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı siyaset dünyasının yaptıklarına bakan kişiler de var, Binlerce üniversite olan 21. yüzyılda bile insanlık Mağara çağı'ndaki gibi beden üzerine kurulu bir beyin ile Duyusal, sanısal, varsayımsal, şizofrenik, ve ezbere yaşamakta, Örnek ki bazı Atatürkçüler Atatürk'ün dediklerine bakmak yerine, yaptıklarına bakmakta Örnek ki 'Atatürk sigara, içki içti Herkesin yanında yarıçıplak denize girdi' diye Atatürkçülüğü böyle birşey sanmakta Oysa Atatürk'ün yaptıklarına değil dediklerine baksalardı şunları okuyacaklardı: 'Hayatta en doğru yol ahlak ve bilimdir Öyle ki benim dediklerimle ya da yaptıklarımla ahlakın ya da bilimin dedikleri çelişiyorsa Dediklerimi ya da yaptıklarımı değil Ahlakın ve bilimin dediklerini yapın' Çünkü ahlak beyinin, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi, Bazı demokrasiciler de demokrasiyi siyaset, siyasi parti, siyasi parti seçimi sanmakta Oysa demokrasi de 'Ahlakçılık ve bilimsellik' demektir Çünkü hem demokrasiyi ilk isteyenler bilimsel bir dünya isteyen ahlakçı kimselerdi Hem de evrenin nitel zirvesi ahlak, nicel zirvesi de bilimdir, Bazı laiklikçiler de laikliği dinin devletten, toplumsal alandan, ülkeden, hukuktan Dışlanması sanmakta çünkü din diye bildikleri şey Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin bilimsel, insani, evrensel tanımı değil Ya putlara tapan akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-vicdansız-merhametsiz-insanlıkdışı vahşilerdir Ya akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-vicdansız-merhametsiz-insanlıkdışı Engizisyon'dur Sonra da dinin doğru tanımı bilmeyen cehalet 'Din halkın afyonudur' diyor Nefsin sarhoşluğu ve şizofrenisi içinde, Bazı özgürlükçüler de özgürlüğü 'Herşeyde serbestlik' sanmakta Oysa insan özgürlüğü 'Özün gürlüğü' demektir ki bedenin özgürlüğü bilim Ruhun özgürlüğü de dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı din ile olur Düşünün, 'Mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inziva' içermeyen bir durum nasıl da insanlıkdışı, hayvanca dünya durumudur, Durum ki ahlaklı, ahlakçı, bilimsel duruma aykırılık Atatürk'e de, Atatürkçülüğe de, demokrasiye de, laikliğe de ihanet, düşmanlık, saldırı Ve kalleşlik durumudur, Gerçek ki 'Ahlak ve bilimsellik' istemeyen kafalar Ne Atatürkçüdür, ne demokrasicidir, ne laiklikçidir, ne özgürlükçüdür, ne dinlidir, Atatürk'ün de, Muhammed'in de dediği gibi 'Önce ahlak ve bilim' Çünkü hem beyinin, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesi ahlak, nicel zirvesi bilimdir Hem de insan ile hayvan arasındaki en üstün fark 'Ahlak' ve 'Bilim'dir Bu nedenle ki utanması olmayanın insanın giyiminde ahlak, ruhunda bilimsellik olmaz, Bir ülke ahlaklı ve bilimsel oldukça insanca yaşar Atatürkçülük, demokrasi, laiklik, özgürlük Ne karpuzdan ağıza dilim, ne alta kilim Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi Dünyadan, Mars'a kadar Yazılsın heryere: 'ÖNCE AHLAK VE BİLİM'! Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 22.6.22/09.05
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • kiminnesineyinfesi
  • Hayro
  • Seyran_A
  • SonsuzMasalim
  • ŞekerPortakalı
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir