Şiir Defteri

ATATÜRK DÜŞMANLARINDAN DA SİYASİ İSLAMCILARDAN DA HAYR GELMEZ

Yazan: Birturkbilgesi
25.06.2022 / 04:34
68 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Türkiye akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı, küresel, ve derin bir merkezce Biryandan akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda ve ünlü türü ile Biryandan da barbarlık peşindeki siyasi İslamcılık ya da Osmanlıcılık denilen şey ile Biri ahlaksızlık içinde, biri de barbarlık içinde iki düşman cepheye Ayırılmak(Ayrılmak), bölünmek istenilmekte Bunun Türkiye'yi bölmek, ve İslamcı dünyaya 'Bop' adı altında da görüldüğü gibi Saldırı amaçlı olduğunu anlamak gerekir Bu nedenle ki Türkiye'ye biryandan siyasi İslamcılık, Osmanlıcılık pompalanırken Biryandan da akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı turizım(turizm) türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı sanat türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı medya türü Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı tanıtımca(reklam) türü Astroloji Ve eşcinsellik de pompalanmakta Yani Türkiye biryandan Atatürk düşmanlığına Biryandan 'Atatürkçülük' diye ahlaka aykırılığa Biryandan 'Siyaset' diye Batı köleliğine Biryandan da 'İslamcılık' diye barbarlığa yani dine aykırılığa yönlendirilmeye çalışılmakta Türkiye'de yalnızca ahlak değil, vicdan da yok edilmeye çalışılmaktadır Böyle bir ortamdan doğrulara aykırılık, huzursuzluk ve çöküş çıkacağı açıktır, Önce dikkat ve mantık Bu nedenle önce sözcükleri ve insanları doğru tanımlamak gerekir Ahlak beyinin ve evrenin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi Çünkü ahlak da, bilim de, akıl-ruh sağlığı da 'Doğru'yu arar, 'Doğru'yu ister Bu nedenle ki herşeyin doğrusu mutlaka 'Ahlak'ı ve 'Bilim'i içermek zorunda Temel ölçüt ki ahlaka ya da bilime aykırı birşey yanlış demektir Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi Mose'nin(Musa'nın) ülkesindeki firavun ise bebekleri bile öldürtecek kadar vicdansız idi 'Türk' ise 'Önce ahlak ve vicdan' demektir Bu nedenle ki Türkiye İslamcı dünyaya en azından 'Vicdan'ı katmaktadır Ancak siyasi İslamcılık Türkiye'deki vicdanı da yok etmek istemektedir Çünkü vicdan da siyasi İslamcılık'a aykırı birşeydir Siyasi İslamcılık genelde, dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet Adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımına Özelde ise 'Vicdan'a aykırı bir dünyadır Yani siyasi İslamcılık din değildir, dine ihanet, düşmanlık, aykırılık dünyasıdır Bu nedenle ki Mose'nin ülkesinin tepesindeki bebek, çocuk öldürten firavunluk gibi Siyasi İslamcılık'ın tepesinde de bebek, çocuk öldürten sultanlık vardır Oysa Muhammed'in en önemi özelliği 'Vicdan' idi ki bu nedenle kız bebeklerinin Öldürülmesini önledi Muhammed önce 'Vicdanlı', sonra da 'Emin' insan idi Siyasi İslamcılara bakın, ne vicdan var, ne eminlik Vicdana ve eminliğe aykırı ne varsa onlarda, Atatürk 'Önce ahlak ve bilim' demektir Öyle ki 'Dediklerim ya da yaptıklarım ahlaka ya da bilime aykırı ise Dediklerimi ya da yaptıklarımı değil ahlakın ve bilimin dediklerini yapın'ı öğretti Bu nedenle Atatürkçülük 'Atatürk'ün dediklerini ya da yaptıklarını yapmak Yediklerini yemek, içtiklerini içmek, giydiklerini giymek değil 'Ahlaka ve bilime göre doğru olan'ı söylemektir, istemektir, yapmaktır Yani, Atatürk düşmanlığı ahlaka ve bilime düşmanlıktır Bu nedenle ki Atatürk düşmanlığından hayr gelmez Ahlaka ya da bilime aykırı Atatürkçülerden de Ahlakdışı-bilimdışı Batı hayranı, bağımlısı, yanlısı Atatürkçülerden de hayr gelmez, Jesus(İsa) mantık ve vicdan öğretti Bu nedenle ki Batı hep dünyanın egemeni olmakta çünkü bilime ve teknolojiye giden yol Mantıktan geçer Engizisyon ise Batının Jeus'tan yani mantık ve vicdandan kopma, uzaklaşma durumudur Ancak ahlak mantığın nitel zirvesi olduğu için Batının ahlakdışı durumu hem mantıktan Hem Jeus'tan kopma, uzaklaşma durumudur ki Batının sonunu getirecek olan da budur Yani ahlakdışı Sodom, ahlakdışı Gomora, ahlakdışı Pompei haz içinde yok oldu Ahlakdışı Batı da bilim ve teknoloji içinde yok olacak, Siyaset dine aykırıdır çünkü toplumu birbirlerine düşman, bilimdışı, ahlakdışı Siyasi partiler halinde böler, ve insanları birbirlerine düşman eder Oysa dini tanımlayan Din hadisileri 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyor yani Muhammed insanlığa Jesus'un öğrettiğinden Daha çok şey öğretti ancak İslamcı dünya Muhammed'i anlamamakta direniş içinde Örnek ki Türkiye Sodom, Gomora, Pompei gibi bir yer yapılmak isteniyor Öteki İslamcı ülkeler de bilime ve vicdana aykırı Örnek ki İslamcı ülkeler dünyanın düz olduğuna inanmak Ve idam adı altında vahşet dolu yani Türkiye dışındaki İslamcı dünya da Engizisyon dönemi gibi bir durum göstermekte, Siyasi İslamcılık denilen şey Müslümanlara dini tanımlayan, hadisileri 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'ni öğretmemekte Çünkü siyaset zaten dine aykırı birşey Bu nedenle örnek ki Türkiye'deki siyasi İslamcılık Osmanlı sultanılarına sarılmakta Oysa Din hadisileri 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' diyor Ve Osmanlı imparatorluğu devleti öz bebek kardeşlerini Yani bebek öldürten sultanlar Ve öz çocuk kardeşlerini yani çocuk öldürten sultanlar da içermekte Yani Osmanlı imparatorluğu devleti zaten dini tanımlayan Din hadisileri'nin Din tanımına aykırı bir dünyadır, ve siyaset de zaten Din hadisileri'nin din tanımına Aykırı bir dünya Yani Türkiye'deki siyasi islamcılıkta dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına İki temel aykırılık, zıt var zaten Durum ki siyasi İslamcılık'ın amaçı(amacı) dini tanımlayan Din hadisileri'ni öğretmek Ve uygulamak değil Dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı bir ülke ve dünya kurmaktır Bu nedenle ki siyasi İslamcılıktan da hayr gelmez, Hiçkimse Atatürk'ü ahlaka ya da bilime aykırılık ile suçlayamaz Çünkü Atatürk 'Ahlaka ve bilime aykırı dediklerimi, yaptıklarımı yapmayın Ahlaka ve bilime göre yaşayın'ı demiş, öğretmiş, tarihteki Ve dünyadaki tek devlet yöneticisidir Atatürk'ü ahlaka ya da bilime aykırılık ile suçlamak da Atatürk'ü ahlaka ve bilime aykırılık sanmak da Atatürk'ü anlamamaktır Atatürk düşmanlarından da, Atatürk'ü ahlaka ve bilime aykırılık serbestliği sananlardan da Siyasetten de, siyasi İslamcılardan da hayr gelmez Türkiye de, tüm dünya da dini tanımlayan 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din ile yönetilmelidir Yoksa dünyaya insanca bir hayat(yaşam) asla gelmez, Ahlak ve vicdan olmayan insan Atatürkçülükten, demokrasiden, laiklikten Özgürlükten, adaletten, dinden, medenilikten, akıl-ruh sağlığından söz edemez Sodomlaşma, Gomoralaşma, Pompeileşme, ahlakta birleş Firavunlaşma, vicdanda birleş Ahlak ve vicdan yoksa bilim ve teknoloji bile Hitler'deki, Nazi Almanyası'ndaki gibi olur Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batıya uymayın Batıyı akıldışılığından, bilimdışılığından, ahlakdışılığından, insanlıkdışılığından kurtarın 'Türk' ahlaklı ve vicdanlıdır, bilimi ve teknolojiyi götürüp atom bombası diye Sivil Japonya'ya atmaz Rusya gibi sivil Ukrayna'yı bombalamaz Atatürk Türkiyesi, Atatürk ülküsü yalnızca bilim değil, ahlak ve vicdan da demektir Bunu tüm dünyaya, tüm insanlığa öğretin, gösterin 'Türk' dünyaya, insanlığa hiçbirşey öğretemese bile 'Vicdan'ı öğretir Kurtuluş için, çözüm için, siyasetçi değil, insan değil, örgüt değil Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dini arayın. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 25.6.22/04.34
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • necerd75
  • Rezan_045
  • BYÖRÜK
  • mali_25
  • Son_mısra
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir