Şiir Defteri

ARABÇA MANTIKSIZLIĞI

Yazan: Birturkbilgesi
12.08.2022 / 04:38
78 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Siyaset hep ekonomiden söz eder temel sorun olarak Çünkü siyaset özel sektör denilen sömürünün kölesidir Oysa Muhammed de, Atatürk de 'Önce ekonomi' değil 'Önce ahlak ve bilim' dedi Çünkü zaten bir ülke ahlak ve bilim üzerine kurulu ise Gerisi doğru, iyi, güzel, insanca gelir, Ey Chp tek derdin ekonomi Ne ahlak, ne Türkçe umurunda Diyorsun ki sen de 'Tencere tava, gerisi hava' Oysa Atatürk de dedi Muhammed gibi 'Önce ahlak ve bilim' Ahlak ve bilim yoksa gerisi hava, Siyaset denilen akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya sarmışsa dünyayı Herşey yanlışa ve kötüye gidecek demektir Çünkü siyaset ahlaka ve bilime aykırılık demektir Oysa ahlak beyinin, insanlığın, ve evrenin insani nitel zirvesi Bilim de insani nicel zirvesi, İngiliz değilim ki İngilizce konuşayım, Alman değilim ki Almanca konuşayım Fıransız(Fransız) değilim ki Fıransızca konuşayım, Arab değilim ki Arabça konuşayım Türküm ben, Türkçe isterim Öyle ki öteki diller 'Hürriyet, serbestlik, freedom' derken Ben 'Özgürlük' derim, 'Özüm doğru ve gür' derim Ey vatanından(yurdundan) bir karış toprağı bile vermeyen Dilini, Türkçeni neden veriyorsun Bak ki modaya, pılajlara(plajlara) Ahlakından(aktörenden) da(de) veriyorsun Türkçe yoksa, ahlak(aktöre) yoksa Türk de olmaz Çünkü 'Türk' demek Türkçe ve ahlak demek Öyle bir Türkçe sınavı yaparım ki Türk dil kurumu bile Türkçeden sınıfta kalır Çünkü 'Türkçe' diye öğretilen pekçok sözcük Türkçe değil 'Türkçe değil' diye öğretilen pekçok sözcük de Türkçe, Çağımız akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı, küresel, derin, ve Batı merkezli Bir saldırı altında Bu merkez bu saldırısını da akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü Yani giyimsel-cinsel ahlaksızlık ile yapmakta Bu merkez Türkiye'de de Atatürk, Kurtuluş savaşı, Lozan anlaşması Ve Türkçe düşmanlığı da yapmakta Çünkü bir ülkeyi, toplumu, devleti yıkmak ahlakını ve dilini yıkmaktan geçer Çünkü ahlak ve dil sol beyinin, en üst bölümlerinin üretimidir Yani sol beyin ahlak ve dil önlenirse geriler Bu durumda böyle toplumlar, ülkeler de akıl-ruh sağlığı olarak geriler Ve sonunda da Sodom, Gomora, Pompei olurlar, neşe çığlıkları, mutluluk, sevinç Zevk, haz, nefs, mantıksızlık, ve insanlıkdışılık içinde bir durumda Yok oluşa giden, Türkçe karşılıkları varken, Türkiye'ye 'Hijyen, etik, misyon, vizyon, aktivite Kıyafet, fikir, bahsetmek, mümkün' gibi yabancı sözcükler egemenleştirilmeye Kasıtlı olarak çalışılmakta çünkü Türkçeyi istemiyorlar çünkü ya Türk değiller Ya da Türk olmanın unutturulduğu, Türk olmayı unutmuş 'Türk' olmayı yalnızca 'Türk bayrağı' sanan Türkler Oysa 'Türk' olmanın iki temel koşulu vardır 1- Türkçe 2- Ahlak Atatürk buna bir de 'Bilim'i ekledi, tıpkı 'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed gibi Yani, Türkçe ve ahlak yoksa Türklük de yoktur, 'İnsan yaratır, yaratıcıdır deme çünkü yaratmak yalnızca Allah'a aittir' diyorlar Ancak ilginç ki 'Allah'ın 99 adı/Esmaül hüsna' dedikleri sözcükleri bile Çocuklarına ad olarak koymakta hiçbir sakınca, sorun görmüyorlar Bu durum mantıksızlıktır, bunun da nedeni kendi dili olan Türkçe yerine Başkasının dililerini(dillerini) kullanma kolaycılığı, alışkanlığı, bağımlılığı, köleliği Gibi durumlardır Bu durum kendi dilini kullanmamaya da götürebilen mantıksızlığın kötü sonuçlarından biridir Yani 'Önce mantık', Tarihteki en gülünç ve en utanç şeylerden biri de bir ulusun(milletin) Kendi dili yerine başka ulusun dilini kullanmasıdır ki Sömürgelilik durumu olmasa da en azından beyinsel bir yetersizlik Durumunun varlığını gösterir Yani bugün kendi dilini üretemeyen, yarın onurunu da koruyamaz, 'Bisiklet' yerine 'Oturgaçlı götürgeç' sözcüğü hem gerçeğe uygundur, hem mantıklıdır Hem anlamlıdır, hem Türkçedir Daha doğrusunu üreten varsa, buyursun üretsin ancak kendi dilinin sözcükleri ile de Kendi diline kendi dilinde sözcükler üretmeye çalışmakla dalgageçmek(dalga geçmek) Herşeyden önce akıl-ruh sağlıksızlığı, kişiliksizlik, onursuzlık Ve beyinsel yetersizlik durumuları(durumları) oluşturabilir, yaratabilir, Türkçedeki yazaçların(harflerin), yazgaçların(harflerin), yazgıçların(harflerin) Üstlerine şapka, inceltme imi(işareti), çizgisi koyanlar var Türkçede böyle birşey yoktur, gereksizdir de çünkü Türkçe yazaçlar(yazgaçlar, harfler) Böyle şeylere gerek göstermez Ki şapkalı yazaç kullanan dillerde de sessiz her yazaçın üstüne şapka koymak gerekir Çünkü her sessiz yazgaçın da, her sesli yazgaçın da farklı söylenişleri olabilir Başka dillerin sözcüklerini kullanmak böyle mantıksızlıklar, tuhaflıklar, akıldışılıklar getirir, Arabça da, Osmanlıca da öteki diller gibi, Türkiye için 'Yabancı dil'dir Yani Türklerin kendi dili değildir Savım ki Türk dil kurumu'nun yanlışlarından biri de 'Mantık' sözcüğüdür 'Mantık' sözcüğü Türk dil kurumu'nun ilerisürdüğü(ileri sürdüğü) gibi Arabça sözcük Değil 'Man' ve 'Tık' sözcüklerinden türetilmiş Türkçe sözcüktür 'Man' ve 'Tık' sözcükleri de Arabça değil Türkçe sözcüklerdir Durum ki Türk dil kurumu'nun yolu da, yöntemi de, dünyası da yanlış durumdadır Türkçeye, dilbilimine(dil bilimine), dilmantığına(dil mantığına) Dilfelsefesine(Dil felsefesine), ve dilgeometrisine(dil geometrisine) uyumsuz Birdünyadır(Bir dünyadır), Bilinmelidir ki Türkçe hem en küresel hem en mantıklı hem en zor hem en evrensel dildir Bu nedenle ki her dile katkısı vardır, yabancı sözcük sanılan pekçok sözcük de Gerçekte ya Türkçedir ya da Türkçe kökenlidir Gerçek ki Türkçeyi küçümsemek, dışlamak usu(akılı), mantığı, insanlığı, dili, bilimi Felsefeyi, ve akıl-ruh sağlığını küçümsemektir, dışlamaktır, Siyaset toplumu bölmek, insanları-toplumları-ülkeleri-devletleri birbirlerine düşman etmek Üzerine kurulu akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünyadır Ancak ne yazık ki eğitim, sağlık, savunma, ekonomi, bilim, teknoloji, demokrasi, hukuk Gibi herşey siyasetin diktatörlüğü altındadır Bu nedenle ki ülkeler de, dünya da, toplumlar da, insanlık da, herşey de gün geçtikçe Ahlaka ve bilime aykırılığa yani insanlıkdışılığa doğru daha çok gitmektedir Bu nedenle ülkelerin ve insanlığın ilk yapması gereken şey siyasetten kurtulmak Ve 'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'in de, 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün de Dediği gibi 'Ahlak ve bilim' ile yönetilmektir ki ahlak ve bilim hem beyinin, insanlığın Ve evrenin en zirveleridir hem de insanı hayvandan ayıran en üstün özelliklerdir, Türkiye'de Akp adlı siyasi parti durum ki Atatürk'e, Kurtuluş savaşı'na, Lozan anlaşması'na Ve Türkçeye ya düşmanlık ya aykırılık içinde görünmekte Şu da bilinmelidir ki 'Önce ahlak ve bilim Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin' diyen Ve vatanını ve halkını altı faşist, sömürgeci, vahşi devletin işgalinden kurtarmış Atatürk'e saygısızlık da, düşmanlık da herşeyden önce akıl-ruh sağlıksızlığıdır Türkiye düşmanlığıdır Ve Türkiye'ye, dolaylı olarak da vatana da, ahlaka da, bilime de, insanlığa da Ülke huzuruna da, dünya barışına da ihanettir, Tarihe bakıldığında görülmekte ki Dünyaya egemen olmuş devletler, ülkeler hep kendi dillerinde olmuşlardır Örnek ki Portekiz Portekizce ile, İtalya İtalyanca ile, Çin Çinde ile, Rusya Rusça ile İngiltere İngilizce ile, Almanya Almanca ile, Fıransa(Fıransa) Fıransızca(Fransızca) ile Abd İngilizce ile, Kore Korece ile, Japonya Japonca ile Osmanlı da kendi dilini oluşturamadığı için yıkıldıgitti(yıkıldı gitti) Ancak durum ki Türkiye Türklerinde bir Yabancı hayranlığı, ve hazırcılık görülmekte Çünkü Orta Asya'daki kendi, öz vatanlarını bırakıp gelmişler Kendi dini inançlarını bırakmışlar ve İslamiyet dini inançına(inancına) sarılmışlar Avrupa hukukunu almışlar, Abd yönetim biçimini almışlar Anaokulularına(Anaokullarına) bile zorunlu İngilizce dersi koymuşlar, Şimdi bir de biryandan 'Türkçe ile felsefe ve bilim olmaz, Türkçeyi bırakalım Arabçaya Geçelim' diyen Biryandan akıldışı-ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı bir dünya olan Avrupa birliği'ne Türkiye'yi sokmaya çalışan Akp adlı, Batıcılık-Osmanlıcılık-Arabçılık melezi bir siyasi parti var Yani o da işin kolayına kaçmakta ve 'Önce ahlak ve bilim' demiş olan Türkiye'nin Özüne uygun bir dünya yaratmak yerine Batıyı, Osmanlı'yı, ve Arabları taklitçiliğe Sarılmakta, Osmanlı 'Osmanlıca' ile dünyaya yayıldı, egemen olmaya çalıştı Ancak 'Türkiye' diyorsak, Türkiye bunu Türkçe ile yapmak zorunda çünkü yoksa Hem 'Türkiye' deyip, 'Türküm' deyip hem de başka bir devletin, toplumun dilinde konuşmak Yazmak mantıksızlık olur Bu durumda açık ya 'Türk değilim, Osmanlıyım' ya da 'Türk değilim, Arabım' denilmeli ki Bu da mantıksızlık olur çünkü 'Türk' Türktür Ya da 'Türkçe' egemenleşmeli, geliştirilmeli, ilerletilmeli, Dil mantıktır, anlamını açıklayamadığın sözcük senin değildir 'Hijyen, etik, misyon, vizyon, aktivite, kıyafet, fikir, muhtemel, vasıta, mümkün' gibi Sözcükleri belki bu sözcüklerin ait olduğu dilleri kullanan toplumların insanları Bile açıklayamaz Örnek ki 'Kıyafet' sözcüğündeki 'Kıya' nedir, kaç kişi bilir Ancak Türkçesi olan 'Giyecek' sözcüğündeki 'Giy'i Türk olan herkes bilir Yani dillerin bir de toplumları, ülkeleri kodlama özelliği vardır Bu nedenle ki her toplum her harfi bile ya söyleyemez ya doğru söyleyemez Örnek ki Türk olmayanlar Türkçedeki bazı harfleri doğru ya da iyi söyleyemezler Yani dil insanların hangi topluma ait olduklarını da gösterir, Gelelim 'Latin harfleri' savı konusunda 'Latin harfleri' denilen şeylerin çoğu savım ki gerçekte Türkçe harflerdir Türkçe olmayanları da Türkçede yok zaten, Bir toplumun, halkın, milletin, ülkenin, devletin Kendi dilinin olmaması da, kendi dili yerine başkasının dilini kullanması da Kendi dilini yaratamaması, üretememesi de, geliştirememesi de Hem onursuzluk, gurursuzluk hem de anlak(zeka) geriliği durumu oluşturur Ya da düşündürtür ki bu da büyük bir ayıptır, utançtır Bu nedenle Türkiye kendi dilini yani Türkçeyi kullanmalı, geliştirmeli, egemenleştirmelidir Başkasının dili ile dünyaya egemen olunmaz da, saygınlaşılmaz da, onurlanılmaz da, Bu nedenle Türkçedeki Türkçe olmayan sözcüklerin yerlerine Türkçe sözcükler üretilmeli Türkçedeki Türkçe olmayan sözcükler atılmalı Ve Türkiye başkalarının dili üzerinde değil kendi dili üzerinde Türkçe üzerinde yükselmelidir Bilim yapmak, teknoloji üretmek, ekonomi kolay şeylerdir Zor olan şey kendi dilini üretmektir Bu nedenle ki insanlığın en önemli icadı dildir Türkiye de kendi dilini başarmayı başarmalıdır Yoksa zora düştüğünde, kendine ait tutunacak bir dalı kalmaz Yani Türkiye, Türkler ya da Akp 'Ya Türküm' diyecek ve Türkçe kullanacak Ya da 'Türk değilim' diyecek, özünü, asılını(aslını) inkar edecek Türk olmadığını belirtecek, açıklayacak Ve ne olduğunu söyleyecek, Bu nedenle Yeni Türkçe sözcükler, ve Türkçedeki Türkçe olmayan sözcükler yerine Türkçelerini üretmek Çalışması, ve yarışması başlatılmalıdır Türkçe sözcük olmayan kişi adlarının Türkçe sözcükler ile değiştirilmesi kolaylaştırılmalıdır Dil yaratmak atomu parçalamaktan daha zordur çünkü atom parçalanır gider Dil ise sonsuza kadar toplumu, halkı ile birlikte kalır, Türk ise Türkçe konuş 'Türküm' deyip Türkçe yerine başka diller kullanıp Güldürme kendine. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 12.8 .22/04.37
Düzenleme: 12.08.2022 / 05:21
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • GörkemTunç
  • Şükrü
  • kalbi_güzelim
  • firdevss17
  • Issızacun

Bağlı Üyeler

  • GörkemTunç17:30
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir