Şiir Defteri

ANTALYA ALTIN SIKMALIK PORTAKAL FESTİVALİ DURUMU

Yazan: Birturkbilgesi
12.10.2021 / 07:33
89 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Durum ki sanat akıldışı, ahlakdışı, utanmaz, insanlıkdışı, nicel beyinli Tikel ruhlu, incirçekirdeğidünyalı(incir çekirdeği dünyalı) Maoa geni denilen ancak Mia geni dediğim Mafya geni de denilen ancak Ahlaksızlık geni dediğim gen türü yoğun Amaç için, ahlaka aykırılığa dünden razı bir insan kitlesinin Geçim, zengin olmak, ünlü olmak, keyif içinde yaşamak kapısı durumu olmakta Çünkü akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı, küresel, ve derin bir merkez Yanına akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünyalardan olan siyaseti, özel sektörü, modayı Sanatı, ünlüleri, medyayı da yanına alıp Sanatı insanlık olmaktan çıkmaya doğru götürmeye çalışmakta Mia yoğun insanlar da bu Sodom, Gomora, Pompei yoz mutluluğuna coşku ile koşmakta, Ne 'Sanat için herşeyi yaparım' diyen mantık sanattan anlar Ne de Atatürk'ün 'Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' Sözünü ahlaktan dışlayıp anlayan Çünkü hem herşeyi ancak zorbalık ya da ahlaksızlık yapar Hem de Atatürk 'Önce bilim ve ahlak' diyen insandır, Sanatı ahlaktan dışlamak ya zeka yetersizliğidir ya da kötüniyettir Çünkü bilim zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının Özgürlüğün, demokrasinin, laikliğin, medeniliğin, insanlığın, evrimin Ve evrenin nicel zirvesidir Ahlak ise zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının Özgürlüğün, demokrasinin, laikliğin, medeniliğin, insanlığın, evrimin Ve evrenin nitel zirvesidir Bunu daha iyi anlamak için, dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına bakmak yeterli Din hadisileri der ki 'Din ahlak, mantık, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik Tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik(gösterişsizlik), israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inziva demektir' yani 'ahlak' böyle doğru, iyi, güzel birşeyin içinde yer alır, Her yıl, Antalya'da, Altın portakal film festivali adlı birşey yapılmakta Ve ödüller verilmekte Belli ki bu festival de hem o akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı-küresel-derin merkezin Etkisinde kalmış Hem de Atatürk'ün bilimsellikçi ve ahlakçı kişiliğini dışlamış Hem de 'Türk'ün 'Önce ahlak' demek olduğunu bilmiyor ya da unutmuş olmalı ki Hem kendine simge heykeli olarak, puta tapıcılık ilahesi olan, Venüs adlı Yarıçıplak, ahlakdışı, utanmaz bir insan dişisi heykelini yapmış Hem de ödül verirken ne filimlarda(filmlerde), ne sanatçılarda ahlak koşulu aramakta Yani Venüs heykeli ile bilimdışı, akıldışı olduğunu Yarıçıplak dişi heykeli ile de ahlakı, dini, Türklüğü, Müslümanlığı, Atatürk'ü dışlamış olmakta Ahlakı dışlamış olmakla da akıl-ruh sağlığını da dışlamış olmakta Yani durum ki birileri 'Ün gelsin de ne olursa olsun', birileri de 'Turizım(Turizm) geliri Gelsin de ne olursa olsun havasında' yani durum Sodom, Gomora, Pompei durumu gibi, Venüs heykeli imiş Üstelik de insan dişisini fuhuş nesnesi gibi de, cinsellik kölesi gibi de Ruhsuz yani yalnızca bedenden, nicelikten, kütleden oluşan birşeymiş gibi de gösteren birşey Ne Venüs'ü kardeşim, hangi çağda yaşıyoruz, Türkiye'de çağdaş 200 üniversite yok mu, 'Altın' ile kendini onurlandırmaya çalışmak aptalca bir durumdur 'Altın' ile övünmek, gururlanmak, ölçülmek cehalettir Çünkü altın zalimlerin de, ahlaksızların da boyunlarında olabilir Doğru onurun, doğru gururun, doğru övünçün(övüncün) ölçütü altın değil ahlaktır Bu nedenle ki Muhammed 'Sultanlarla düşüpkalkan alim bile hırsızdır' dedi Sanat altın ile değil Atatürk'ün de dediği gibi ahlak ile ölçülmelidir Hem heykeli olan yani ödülü yani simgesi olan Venüs bilimdışı, akıldışı, ahlakdışı, çağdışı Hem Türk kültürüne de, Müslüman kültürüne de aykırı Hem adaylar külotlarına kadar açıkta olabiliyorlar yani ahlak da hakgetire(hak getire), Ne mantık var, ne ahlak Böyle bir ödül olsa olsa Antalya altın sıkmalık portakal festivali olabilir, Bilinmeli ya da öğrenilmeli ki Ahlakı dışlamak beyini, ruhu, akıl-ruh sağlığını, özgürlüğü, laikliği, demokrasiyi dışlamaktır Bilinmeli ki ahlak bilimden de, sanattan da, ödülden de, demokrasiden de, laiklikten de Özgürlükten de, adaletten de üstündür çünkü ahlak yoksa bunlar yanlış duruma düşerler Bunlar gemi ise ahlak da pusuladır, Önerim ki Antalya işe, önce adını Türkçe bir sözcük ile değiştirmek ile başlamalı Sonra da ahlakın vatanı, onuru, gururu, simgesi olmak için çalışmalı, ahlaka aykırılığın değil, Sanat, demokrasi, laiklik, özgürlük, medenilik, akıl-ruh sağlığı, hukuk, mutluluk, başarı Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batıya yaranmak değil bilimsel ve ahlakçı olmaktır Venüs'ler, çıplaklar, ahlakdışılıklar, utanmazlıklar Antalya; Antalya değil sanki Sodom, Gomora, Pompei Tüküreyim ahlakı dışlamış sanatın da, sanatçılığın da içine Bilinçlen artık Türkiye, Atatürk de, Muhammed de 'Önce bilim ve ahlak' dedi, Ben olsam, ne bu akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-çağdışı festivale katılırdım Ne de verdiği ödülü alırdım Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Önce bilim ve ahlak' Atatürk'ü, Atatürkçülüğü, Türkiye'yi, demokrasiyi, laikliği, özgürlüğü korumak Akıldışı-ahlakdışı yollardan, akıldışı-ahlakdışı başkaldırılardan, akıldışı-ahlakdışı işlerden Akıldışı-ahlakdışı ünlülerden, ve akıldışı-ahlakdışı kitlelerden değil Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Bilim ve ahlak'tan geçer ancak, Ahlak varsa insan, demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet, eğitim, insanlık vardır Çünkü ahlak yoksa akıl-ruh sağlığı da yok demektir Etini, cinselliğini gösteren değil bilimselliğini ve ahlakını gösteren sanatçı doğru sanatçıdır Yoksa sanat genelevlerde de, pornoda da var. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 12.10.21/07.33
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • aylin83
  • 21gıram
  • 21gram
  • esratuzlacı
  • Ergül
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir