Şiir Defteri

ALLAH'I VE MUHAMMED'İ DOĞRU BİLMEYEN MÜSLÜMAN TÜRÜ

Yazan: Birturkbilgesi
24.09.2022 / 03:06
86 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Kuran kitap, dini tanımlayan Din hadisileri de o kitapta geçen sözcüklerin anlamlarını Yazan, açıklayan, öğreten sözlüktür Bu nedenle ki yalnızca Kuran'ı bilmek yetmez Dini tanımlayan Din hadisileri'ni de bilmek gerekir Yoksa ya herkes kendi kafasına göre sonuç çıkarır Ya da 'Kuran'da faiz haram yazıyor' diye yalan söyler Çünkü Kuran'da 'Faiz haram' değil 'Riba haram' yazıyor ki riba faizin aşırı, haksız Adaletsiz olan türüdür yani faizin kendisi değil Yani 1-2 tabak yemek yemek yerine bir tencere ya da bir kazan yemek gibidir Yani yemek yemek değil aşırı, gereksiz, israf oranda yemek yemek dine aykırıdır, Gerçek olmayan hadisleri ayırmak da Gerçek hadisleri bulmak da çok kolaydır Bunun ölçütü, dini tanımlayan, ve 'Din hadisileri' diye tanımladığım Temel, ilke, öz, özet 'Din hadisileri'dir Temel, ilke, öz, özet Din hadisileri diyor ki ''Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet Adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' Yani Din hadisileri'ne aykırı her hadis gerçek olmayan hadistir, Dini ilginç ki hep Var olan dini inançça Kendilerine 'Dinsiz' denilen peygamberler öğretmeye çalışmıştır Abraham'a(İbrahim'e) de, Mose'ye(Musa'ya) da, Jesus'a(İsa'ya) da Muhammed'e de 'Dinsiz' denilmiştir önceleri Demek ki ahlakçılık ve bilimsellik öğretmeye çalışan zıtlıkta, karşıtlıkta Muhalefette hikmet vardır Çünkü doğrunun nitel merkezi ahlaktır, nicel merkezi de bilimdir Bu nedenle ki evrensel, nitel dahi Muhammed 'Din ahlak ve bilimdir Ahlak ve bilim olmazsa din de olmaz' demiştir Ancak durum ki hükümdarlık, sultanlık, kırallık(krallık), siyaset gibi şeyler Dine aykırıdırlar çünkü ahlaka ve bilime aykırıdırlar Bu durumu da Muhammed şu sözü ile tanımlamıştır: 'Sultanlarla Düşüpkalkan alim de hırsızdır' ki 'Sultan' demek 'Sulta' demektir 'Sulta' demek de 'Diktatörlük' demektir Yani açık ki diktatörlük dine aykırıdır, din de diktatörlüğe aykırıdır Ki zaten ahlak ve bilim diktatörlük değil medenilik demektir, Dini kimler öğretiyor bakın Camilerde hocalar, okullarda öğretmenler, Diyanet Ve cehalet içindeki tarikatlar, cemaatler Peki onlar maaşlarını, paralarını kimden, nereden alıyorlar 'Siyaset'ten yani dine aykırı olan biryerden(bir yerden) Bu nedenle ki dinin düşmanı olan siyasete aykırı şeyler öğretemezler Örnek ki 'Sultanlarla düşüpkalkan alim bile hırsızdır, öyle ise sultanları neden Baştaçı ediyorsunuz' diyemezler Örnek ki 'Sultanlığın günümüzdeki karşılığı siyasettir Öyle ise ülkeyi neden siyaset yönetiyor?' diyemezler Demek ki dini 'Siyasete muhalif' yani 'Düzene muhalif' kişilerden öğrenmek olanağı Daha yüksektir, Kuran Allah ile Muhammed arasındaki durumdur yani öteki insanları ilgilendirmez Bu nedenle ki Muhammed Kuran'ı kitap yaptırmamış, herkese dağıttırmamıştır Dinin öteki insanları ilgilendiren yönünü Muhammed Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen sözleri ile öğretmeye çalışmıştır Yani insanların öğrenmeleri gereken, Allah'ın Muhammed'e dediklerini değil Muhammed'in insanlığa dediği Din hadisileri'ni yani dinin tanımını öğrenmektir, Durum ki hükümdarlık, sultanlık, ve siyaset gibi dine aykırı şeyler İnsanlara 'Din' diye dine aykırı şeyleri, ve işlerine gelen şeyleri öğretmektedir Örnek ki hadis 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' demesine karşın Siyaset Osmanlı sultanılarını(sultanlarını), ve Osmanlı sultanlığı'nı baştaçı(baştaçı etmekte) Ve övmektedir Örnek ki hadis 'Ramazan demeyin, Ramazan ayı deyin çünkü Ramazan Allah'ın adlarından biridir demesine karşın(rağmen) Hem 'Ramazan' denilmekte hem de 'Ramazan' yani Allah'ın adlarından biri Çocuklara ad yapılmaktadır Örnek ki Din hadisileri 'Tarafsız ol' demesine karşın siyaset taraf olmaktır Örnek ki Din hadisileri 'Kim bir falcıya veya kahine gelip söylediklerini tasdik ederse Muhammed'e indirilene küfür etmiş olur Kim kahine gelip de birşey sorarsa kırk gece tevbesi kabul olmaz, söylediklerinde onu Doğrularsa kafir olur.' demesine karşın Kendilerine 'Müslüman, İslamcı' diyen medya türünde bile astroloji yayını yapılmakta Örnek ki hadis 'Ezanı makamsız okuyun' demesine karşın Kuran bile makamlı Yani müzik gibi okunmaktadır Örnek ki hadis 'Gürültü yapan bizden değildir' diyor ancak ezan bile gürültü yapan araç olan Hoparlörle okunmakta Sokaklarda düğün diye gürültü yapılmakta Ramazan ayı'nda geceleri 'Ramazan davulu' diye davul çalınmakta Örnek ki hadis 'Çarşı Şeytan'ın mescididir' Ve Kıyamet öncesi ticaret yaygınlaşacak öyle ki kadın bile kocasına ticarette yardım edecek' Demesine karşın ticaret, özel sektör yani kapitalistlik yani vatanı ve toplumu sömürmek Baştaçı edilmektedir Örnek ki hadis 'Bir vali ihtiyaç sahiplerinin yüzüne kapıyı kapatırsa Allah da gök kapılarını onun yüzüne kapatır' demesine karşın Siyasi iktidar muhalif kimselere üstelik de devletin, kamunun kapılarını kapatmaktadır Örnek ki hadis 'İstanbul'un fetihi Kıyamet alametidir' demesine karşın Hem İstanbul'un fetihi ile övünülmektedir Hem de dine aykırı olan 'Fetih' yani başka ülkelerin emeklerini sömürmek Eylemi övülmektedir, Durum ki hükümdarlık, sultanlık, siyaset gibi dine aykırı şeyler İslamiyet'i de yanlış öğretmektedir Örnek ki 'Depremleri, kuraklıkları, kıtlıkları, hastalıkları yani dertleri Allah ceza olarak veriyor' Denilmekte Ve din kötülük kaynağı gibi gösterilmektedir Oysa dini tanımlayan Din hadisileri 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyor Bu durumda anlaşılması gereken şey ya bu dertleri 'Allah vermiyor' olur Ya da Allah bu dertleri 'Boyuneğilsin(Boyun eğilsin)' diye değil 'Karşı çıkılsın, bilim-teknoloji ile yenilsin-önlensin diye veriyor' olur ki bu ikinci durum Hem 'Din bilimdir(ilmdir/ilimdir), Çin'de de olsa gidip öğrenin' hadisi ile Hem de Noah(Nuh) tufanı'na 'Allah'tan geliyor' deyip uymak, boyuneğmek yerine Gemi yapıp bu tufandan kurtulmak isteyen Noah'ın durumu ile uygunluk içinde olur Demek ki dünya 'Sınav/İmtihan yeri' değil Dini tanımlayan Din hadisileri'ni öğrenmek ve uygulamak yeridir Demek ki Allah verdiği dertler, sorunlar ile 'Boyun eğilmesini' değil Bu dertlere, sorunlara karşı bilim ve teknoloji ile zeka(anlak) geliştirilmesini Ve çözüm üretilmesini Yani Müslümanların yalnızca ahlaklı değil zeki, mucit, bilimsel, ve teknolojik Olmalarını da istiyor Hıristiyan(Hristiyan) dünyası Jesus'tan bunu anlayabildiği, öğrenebildiği için ileride Ancak durumdan ne yazık ki İslam dünyası insanlığın, tarihin evrensel nitel dahisi Muhammed'ten bunu henüz Hükümdarlar, sultanlar, ve siyaset yüzünden öğrenememiş, anlayamamış durumda İnsanlık herşeyden önce şunu öğrenmelidir, anlamalıdır 'Din halkın afyonu da, ceza yeri de değildir Din dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'ni öğrenmek yeridir, Bu da dini tanımlayan Din hadisileri'ni anlatan şiirimden sonra 'Doğru sözden daha üstün bir sadaka olmaz' hadisi gereği genelde insanlığa Özelde ise Müslümanlara ikinci iyiliğim, ikinci hizmetim olsun, DİN HADİSİLERİ: 'Din ilimdir, ilimin olmadığı yerde din de olmaz, ilim yoksa din de yoktur İlim Çin'de de olsa gidip öğrenin Alimin uykusu bile cahilin ibadetinden hayrlıdır Alimler peygamberlerin varisleridir İlim öğrenmenin sevabı kırk yıl ibadetin sevabıdır Dünyada en acıdığım insan cahiller içindeki alimlerdir Dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir İlim yolunda çalışmaktan çoluğa çocuğa karışamamış kişinin yeri Cennet'tir Din utanmaktır Edeb giderse din de gider Gürültü yapan bizden değildir Sultanlarla düşüpkalkan alim hırsızdır Vahiyleri(Kuran'ı) dinlerken ağlamıyorsanız İslam'ı(Kuran'ı) dinlemiş sayılmazsınız Din öğüttür, layıkıyla taşırsan sevaba girersin Zayi edersen azabın olur Kötü insanı herkes tanıyacak diye anmaktan korkuyor musunuz, kötü insanda bulunan kötü Şeyi teşhir ediniz ki insanlar ondan çekinme imkanı bulsunlar Gerçek insan ikidir: Alim ve öğrenci, bunların arasında(dışında) olan insanda hayr yoktur Allah'ın en hoşlanmadığı helal kadın boşamaktır Gizli hallerinde aleni hallerinde davrandığın gibi davranman tam bir fazilettir Güçlü kimseye dünyalık elde etmek için eğilen kimsenin yüzüne Allah dünyada da ahirette de Bakmaz İnsanların Allah'tan af edilmesini dilemedikleri büyük bir günah vardır, o da dünya sevgisidir Kılıç çekmeden, mızrak vurmadan, ok atmadan Allah yolunda bir saat durmak göz ucu kadar İsyansız altmış senelik ibadetten eftaldir Kin tutmayın ki kirlenmeyin Kim ne ile ilgilenirse ona muhtaç kılınır Kim insanların kalbini kazanmak için güzel konuşmayı öğrenirse Allah Kıyamet'te onun Hiçbirşeyini kabul etmez Kıyamet öncesi ticaret yaygınlaşacak öyle ki kadın bile kocasına ticarette yardım edecek Kişinin girdiği en güzel yer hamam, en kötü yer düğün evidir Müminin evi kamıştandır, yemeği bir parça ekmektir, başı tozlanmıştır Bir hükümdar ya da vali ihtiyaç sahiplerinin yüzüne kapıyı kapatırsa Allah da gök kapılarını Onun yüzüne kapatır Bina sahipliği sahibinin başına beladır İyilik insanlar arasında inkar edilebilir ancak onu yapanla Allah arasında kesinlikle kaybolmaz Kadının en iyi örtüsü kabirdir Kıskançlık kıyamet alametidir Komşuların ne derse osun Kötü kişinin namuslu kişiye cüretkarlığı kıyamet alametidir Kuran'ı ezbere okumayın Lakap takmayın Peygamberler insanlar içinde en ağır sınava çekilenlerdir Ramazan demeyin Ramazan ayı deyin çünkü Ramazan Allah'ın isimlerinden biridir Sarhoşlara kız ya da kadın vermeyin Secdede gözler yumulmaz Elle, başla, işaretle selam vermeyin Selamı ilk veren kibirden beridir Süratli yürümek müminin heybetini giderir Sükut ahlakın efendisidir Söz taşımak kabir azabına yol açar Şiddetli esnemek, şiddetli aksırmak şeytandandır Din yolunda didinmekten çoluk çocuğa karışamamış olanların yeri Cennet'tir Yemeği soğutup da yiyin çünkü bu bereketi çoğaltır Beni güçsüz olanlarınızın yanında arayınız çünkü siz güçsüzleriniz sayesinde zafere Kavuşturulup rızıklandırılıyorsunuz Borçlu ölen müminin borcu benimdir Camide ticaret yapanlara 'Allah sana kazanç vermesin' de Cennet güç amelleri istemekle elde edilir Çarşıya ilk giren, son çıkan kişi olma Dinde kıyas yapmayın Doğru sözden daha üstün bir sadaka olmaz Ev namus yurdudur Kim bir falcıya veya kahine gelip söylediklerini tasdik ederse Muhammed'e indirilene küfür Etmiş olur Kim kahine gelip de birşey sorarsa kırk gece tevbesi kabul olmaz, söylediklerinde onu Doğrularsa kafir olur İstanbul'un fethi kıyamet alametidir Kim gülerek günah işlerse ağlayarak Cehennem'e gider Toprağınızı kiraya vermeyin Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde tutmaz, güvenilmez Emanete ihanet eder Şüpheli olan herşey haramdır Pazara erken girin, pazardan erken çıkın Kişiye günah olarak her duyduğunu başkalarına anlatması yeter Çarşı Şeytan'ın mescididir Fakirlik müminin süsüdür Dünyayı ehline bırakın Dünyadan yeterinden çoğunu alan helakinden almış olur İnsan erkekten de kadından da yaratılır Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir Dünya ne Muhammed'e ne de onun aline yaraşmaz Dünyadan bana ne Allah zalimlerin bile beddualarını dinler Dünyanın azını alın Ziynetin terki imandandır Zulüme uğrayanları, aşağılananları savunun', Siyasete de, nefse de, Batıya da uymayın Onlar sizi doğru yere götürmez Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımına uyun Sizi insanca dünyaya ancak bu tanım götürür Yasaklansın siyaset Yönetsin dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı, dediği, evrensel, bilimsel din. Necdet Gürçiftçi Hiçbir dini inançtan ve hiçbir siyasi partiden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 23.9.22/09.48
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • Memota
  • Kuveys
  • mustafasevenkalp
  • berkesygl
  • UgurFuruncu
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir