Şiir Defteri

21. YY İSLAMİYET'E MÜSLÜMANLARIN KÖTÜLÜK ETME ÇAĞI

Yazan: Birturkbilgesi
27.02.2020 / 01:37
199 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Müslüman insan, dinli insan iyiliğinden emin olunan insandır Be nedenle ki Muhammed'e 'Muhammed ül emin' denildi Din alimlere, alimelere benzemektir Çete reislerine, mafya reislerine, terör reislerine değil Din alimlere, alimelere benzemektir Conan'a, Zeyna'ya, Terminatör'e, Rambo'ya değil Dünya kavga, savaş yeri değil, dünya insanlık yeri Din kavga, savaş değil, dini tanımlayan Din hadisileri yeri Kiminin tahtı sallanmakta, kiminin koltuğu Öğren artık arkadaş, din medenilik ve bilgelik yeridir Saltanat, sultanlık, hükümdarlık, diktatörlük, zulüm, eziyet, vahşet Savaş, terör, silah, kan yeri değil, Ticari İslam da, siyasi İslam da, silahlı Cihadi İslam da Gerçekte İslamiyet'e, Müslümanlığa, dine ihanettir Ve genelde cehaleti ve nefsi Özelde ise siyaseti ve özel sektörü İslam, din, Müslümanlık haline getirmeye çalışmaktır Çünkü İslamiyet'in, Müslümanlığın, dinin, dinliliğin tek bir doğru yolu vardır O da dini tanımlayan, özetle 'Din ilimdir(bilimdir), ahlaktır, vicdandır, medeniliktir Dürüstlüktür, israfsızlıktır, nefssizliktir' diyen Din hadisileri'dir, Savım ki 21. yüzyıl İslam düşmanlarının değil Müslümanların cehalet, nefs ve siyaset içindeki kesiminin İslamiyet'e zarar verme çağıdır İslam düşmanlarının İslamiyet'e, Müslümanlara zarar verme, kötülük yapma hali İslamiyet'e Müslümanların zarar verme, kötülük yapma halinin gerisinde kaldı artık Bunu nereden anlıyoruz Çünkü dünyada İslamiyet sevgisi, Müslüman sevgisi değil düşmanlığı yayılmakta Oysa Müslümanlar dini tanımlayan Din hadisileri'ne uysalar tüm dünya İslamiyet'e de, Müslümanlara da en azından bu dünyada sevgi, saygı duyar Ve Siyasi İslam denilen, İslam'a ihanetle Siyasi İslam denilen saçmalıkla Türkiye de bu çağa sokuldu Çünkü zaten 'Sultanlarla düşüpkalkan alimler bile hırsızdır' sözü ile de açık ki İslamiyet, din siyasete karşıdır Çünkü siyaset de cehalet, nefs ve barbarlıktır Yani siyasetle yönetilen ülkeye ya akıl-mantık ya ahlak ya medenilik Egemen, önder, lider olmaz, Dini tanımlayan Din hadisileri der ki 'Din bilimdir(ilimdir), bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin Din ahlaktır, vicdandır, merhamettir, dürüstlüktür, güvenilirliktir, medeniliktir Tarafsızlıktır, adilliktir, öğretmenliktir, alimliktir, israfsızlıktır, nefssizliktir, inzivadır', Oysa İslamiyet diye de, din diye de bu öğretilmiyor Bilimdışı, akıldışı, siyasi yandaşlık, savaş, terör, barbarlık, düşmanlık gibi şeyler öğretiliyor Oysa Din hadisileri'ne aykırılık İslamiyet'e zarar vermektir, kötülük etmektir Din hadisileri'ne aykırılık dine zarar vermektir, kötülük etmektir Çünkü dinin doğru tanımından uzaklaşmaktır Dinin doğru tanımına aykırılıktır, Siyasal İslamcı siyasetçilerin sözlerine bakıyorsunuz Kendilerinden olmayanlara hakaretler, küfürler, düşmanlıklar Sosyal medyaya bakıyorsunuz Allah'tan, dinden, imandan, İslamiyet'ten, Müslümanlıktan söz edenlerin ağızlarında On yaşındaki çocuğa bile ağıza alınmayacak küfürler, hakaretler Sokağa bakıyorsunuz Allah'tan, dinden, imandan, İslamiyet'ten Müslümanlıktan söz edenlerin bedenlerinde barbarlık İslamcı dünyaya bakıyorsunuz, ellerde kitap, dillerde bilim, ruhlarda alimlik yerine Ellerde, yüzlerde, ruhlarda şiddet, barbarlık, düşmanlık, nefret, kin, silah Sonra da bakıyorsunuz tüm dünya Müslümanlara, İslamiyet'e düşman olmuş Muhammed'in anlatığı, öğrettiği İslamiyet, Müslümanlık, din bu değil, Muhammed'in anlattığı Müslüman, dinli Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği gibi Bilim, ahlak, vicdan, merhamet, dürüstlük, güvenilirlik, adillik, medenilik Tarafsızlık, nefssizlik, inziva içinde olan insandır, Muhammed'in tanımladığı Anlatmaya, açıklamaya, öğretmeye çalıştığı din, İslamiyet, Müslümanlık, dinlilik şudur: Din ilimdir, ilimin olmadığı yerde din de olmaz, ilim yoksa din de yoktur İlim Çin'de de olsa gidip öğrenin Alimin uykusu bile cahilin ibadetinden hayrlıdır Alimler peygamberlerin varisleridir İlim öğrenmenin sevabı kırk yıl ibadetin sevabıdır Dünyada en acıdığım insan cahiller içindeki alimlerdir Dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir İlim yolunda çalışmaktan çoluğa çocuğa karışamamış kişinin yeri Cennet'tir Din utanmaktır Edeb giderse din de gider Gürültü yapan bizden değildir Sultanlarla düşüp kalkan alim hırsızdır Kuran'ı okurken ağlamıyorsanız Kuran'ı okumuş sayılmazsınız Din öğüttür, layıkıyla taşırsan sevaba girersin, zayi edersen azabın olur Kötü insanda bulunan kötü şeyi teşhir edin ki insanlar ondan çekinme imkanı bulsunlar Gerçek insan ikidir: Alim ve öğrenci, bunların arasında olan insanda hayr yoktur Allah'ın en hoşlanmadığı helal kadın boşamaktır Gizli hallerinde aleni hallerinde davrandığın gibi davranman tam bir fazilettir Güçlü kimseye dünyalık elde etmek için eğilen kimsenin yüzüne Allah dünyada da ahirette de bakmaz İnsanların Allah'tan af edilmesini dilemedikleri büyük günah dünya sevgisidir Kılıç çekmeden, mızrak vurmadan, ok atmadan Allah yolunda bir saat durmak Göz ucu kadar isyansız altmış senelik ibadetten üstündür Kin tutmayın ki kirlenmeyin Kim ne ile ilgilenirse ona muhtaç kılınır Kim insanların kalbini kazanmak için güzel konuşmayı öğrenirse Allah kıyamette onun hiçbirşeyini kabul etmez Kıyamet öncesi ticaret yaygınlaşacak öyle ki Kadın bile kocasına ticarette yardım edecek Kişinin girdiği en güzel yer hamam, en kötü yer düğün evidir Müminin evi kamıştandır, yemeği bir parça ekmektir, başı tozlanmıştır Bir hükümdar ya da vali ihtiyaç sahiplerinin yüzüne kapıyı kapatırsa Allah da gök kapılarını onun yüzüne kapatır Bina sahipliği sahibinin başına beladır İyilik insanlar arasında inkar edilebilir Ancak onu yapanla Allah arasında kesinlikle kaybolmaz Kadının en iyi örtüsü kabirdir Kıskançlık kıyamet alametidir Komşuların ne derse osun Kötü kişinin namuslu kişiye cüretkarlığı kıyamet alametidir Kuran'ı ezbere okumayın Lakap takmayın Peygamberler insanlar içinde en ağır sınava çekilenlerdir Ramazan demeyin Ramazan ayı deyin çünkü Ramazan Allah'ın isimlerinden biridir Sarhoşlara kız ya da kadın vermeyin Secdede gözler yumulmaz Elle, başla, işaretle selam vermeyin Selamı ilk veren kibirden beridir Süratli yürümek müminin heybetini giderir Sükut ahlakın efendisidir Söz taşımak kabir azabına yol açar Şiddetli esnemek, şiddetli aksırmak şeytandandır Din yolunda didinmekten çoluk çocuğa karışamamış olanların yeri Cennet'tir Yemeği soğutup da yiyin çünkü bu bereketi çoğaltır Beni güçsüz olanlarınızın yanında arayınız Çünkü siz güçsüzleriniz sayesinde zafere kavuşturulup rızıklandırılıyorsunuz Borçlu ölen müminin borcu benimdir Camide ticaret yapanlara 'Allah sana kazanç vermesin' de Cennet güç amelleri istemekle elde edilir Çarşıya ilk giren, son çıkan kişi olma Dinde kıyas yapmayın Doğru sözden daha üstün bir sadaka olmaz Ev namus yurdudur Kim bir falcıya veya kahine gelip söylediklerini tasdik ederse Muhammed'e indirilene küfür etmiş olur Kim kahine gelip de birşey sorarsa kırk gece tevbesi kabul olmaz, söylediklerinde Onu doğrularsa kafir olur İstanbul'un fethi kıyamet belirtisidir Kim gülerek günah işlerse ağlayarak cehenneme gider Toprağınızı kiraya vermeyin Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde tutmaz Güvenilmez ve emanete ihanet eder Şüpheli olan herşey haramdır Pazara erken girin, pazardan erken çıkın Kişiye günah olarak her duyduğunu başkalarına anlatması yeter Çarşı Şeytan'ın(şeytanın) mescididir Fakirlik müminin süsüdür Dünyayı ehline bırakın Dünyadan yeterinden çoğunu alan helakından almış olur İnsan erkekten de kadından da yaratılır Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir Dünya ne Muhammed'e ne de onun aline yaraşmaz Allah zalimlerin bile beddualarını kabul eder Dünyanın azını alın Ziynetin terki imandandır Zulüme uğrayanları, aşağılananları savunun, Bir de sizin gittiğiniz yol, dünyaya bakın ey Müslümanlar. Necdet Gürçiftçi Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge İnternette yayınlandığı zaman: 26.2.20/13.21
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • HanAKCADAG
  • emirbey
  • Tulpar
  • -Es-
  • İsmailEsiner
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir