Şiir Defteri

OSMANLICILIK NEVROTİKLİĞİ VE ŞİZOFRENİSİ

Yazan: Birturkbilgesi
10.01.2018 / 02:41
267 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Delilik tarihte kendine türlü isimler vererek var olmaya Ve kendini farklı, üstün, değerli, vazgeçilmez, başarı, önder göstermeye çalışır Ki bunun dünyadaki en büyük son örneği Hitler'dir, Nevrotiklik güçlü olana yönelmek, heveslenmek, sarılmak, bağlanmak demektir Yani temelinde, kökeninde büyük bir cehalet, nefs Başarısızlık, beceriksizlik, zayıflık, güçszlük ve zaaf vardır Şizofreni ise yanlış, kötü, akıldışı şeylere bile bile yönelmek, heveslenmek Sarılmak, bağlanmak demektir Yani her ikisi de akıldışılıktır, Osmanlıcılık, Osmanlı hayranlığı, Osmanlı hevesi, Osmanlı yönelimi, Osmanlı'yı övmek Hem nevrotiklik hem de şizofrenidir Ve hem de ağır bir nevrotiklik ve ağır bir şizofreni Bu yüzden de tedavisi zorunlu akıl ve ruh hastalığı kapsamına alınmalıdır, Çünkü Osmanlı'yı güçlü görmenin nedeni Yani Osmanlı nevrotikliğinin nedeni Başka halkların, başka milletlerin vatanlarını işgal etmek durumuna dayalıdır Yani böylece büyüklük, güçlülük, üstünlük arzusu tatmin edilmiş olunur Yani büyüklüğü, güçlülüğü, üstünlüğü Dini tanımlayan Din hadisileri 'Din bilimdir' demesine karşın Bilimde, bilimle, bilimsellikle, bilimcilikle değil İşgalcilikle ve toprak yani madde büyüklüğü ile ölçülür Yani eziklik, başarısızlık, beceriksizlik, yenilmişlik duygusu, sanısı bilimle, teknolojiyle Ahlakla, edeble, vicdanla, merhametle, barışla, dostlukla yok edilmek yerine Malla, servetle, başkalarının topraklarını, başkalarının vatanlarını ele geçirmekle Başka halkları, başka milletleri ezmekle, sömürmekle, boyunduruk altına almakla Köle etmekle Yani başkalarının vatanlarına, mallarına, servetlerine, gelirlerine, hayatlarına Mutluluklarına göz dikmekle ölçülür ki Bu ne bilime uygundur ne de Din hadisileri'ne Yani gerçekte Osmanlıcılık hem bilimdışılıktır hem dindışılık hem de insanlıkdışılık, Öte yandan Yani işin şizofrenik yönü ise şundan kaynaklanır Osmanlı hanedanlığı kundaklarındaki çocuğu Öz anneyi, öz babayı bile öldürmek tarihidir de Yani Osmanlı hanedanlığını savunmak bunları savunmak demektir ki Normal insan için, normal insan akılı için Bilim için, din için, insanlık için bu utanç verici, aşağılık birşeydir, Yani Osmanlıcılık gerçekte felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri'ni Bilmeyen kafaların Kendilerini ve Türkiye'yi güçlü, büyük göstermek için sarıldıkları Bir nevrotik ve şizofrenik bir durumdur Yani bilimdışı, dindışı ve insanlıkdışı şeylerle övünmektir, gururlanmaktır Bu yüzden ki bunlar iktidara gelirlerse hemen demokrasiye ve laikliğe Yani akılcı, mantıkçı, bilimci, vicdancı, merhametçi, insancı, evrensel Düşünmeye saldırırlar Oysa doğru olan yol felsefe, bilim ve Din hadisileri'dir Ancak bunların bunlardan haberleri olmadığı için Çözümün barbarlık, vahşet, işgalcilik Başka halklara, başka milletlere zarar vermek, kötülük yapmak olduğunu sanırlar Yani bunlara göre büyüklük, üstünlük, güçlülük alimlik, bilgelik değil Kaslı maslı, savaşçı, dövüşçü güçlü bir beden Mal, para, servet, zenginlik, korku salmaktır Yani felsefeyle, bilimle, Din hadisileri ile değil barbarlıkla, vahşetle, işgalcilikle Malla, parayla, servetle, maddiyatla üstün, büyük, güçlü olmaya çalışırlar Yani gerçekte Hitler'in Osmanlıcı bir açılımıdır Bu yüzden de tıpkı Hitler gibi mutlaka tarihin çöplüğüne gidecektir Çünkü felsefe, bilim, din, insanlık böyle şeyleri kabul etmez Türk milleti'ni böyle barbar, vahşi, insanlıkdışı, ahlakdışı şeylerle tanımlamaya Eşitlemeye kimsenin hakkı yoktur Bu durum gerçek bir akıl ve ruh hastalığıdır Gerçek ki Osmanlıcılık bilimin de dinin de insanlığın da utancı, yüz karasıdır Ve mutlaka akıl ve ruh hastahanesini boylamalıdır Gerçek ki Osmanlıcılığa sarılanlar kendilerini de Türkiye milletini de Türkiye'yi de bilimi de dini de yükseltmekte değiller Düşürmektedirler, utandırmaktadırlar Yani Osmanlıcılık hem akıl ve ruh hastalığı Hem de yüz kızartıcı suç sayılmalıdır Bunlar Türkiye'ye, Türkiye milletine, bilime, dine ve insanlığa Zarardan, kötülükten başka şey vermemektedirler Bilinmeli ki Osmanlıcılığın olduğu yerde akıl ve ruh sağlığı da Din de olmaz Ayrıca Osmanlıcılığın yasak olmadığı bir ülkede hukuk da demokrasi de Bilim de din de bilinmiyor demektir Türkiye artık Osmanlıcılığı bir daha geri gelmemek üzere Tarihe mutlaka gömmelidir Hem Osmanlıcılık hem demokrasi, bilim, din, insan hakları, insanlık Akıl ve ruh sağlığı, medenilik, üniversitelilik, aydınlık, ilerilik, büyüklük, güçlülük Yanyana, birlikte olmaz Bunlar ateşle barut gibidir Osmanlıcılık ile akılı başındalık ve çağdaşlık da asla birlikte olmaz Yani Osmanlıcılık felsefe, bilim ve Din hadisileri'nin bilmemenin narsist Kendini beğenmiş, kibirli, vicdansız, akıldışı, erdemsiz ezikliğinin Kendini vahşice, barbarca, zorbaca tatmin dünyasıdır Bu yüzden tüm devlet kurumları Osmanlıcılığa karşı savaşmalıdır Ve Osmanlıcılık dünya barışına, dünya dostluğuna da engeldir. Necdet Gürçiftçi İnternette yayınlandığı zaman: 9.1.18/14.10
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • sevgili
  • Turgut1000
  • Gece@ışıgı
  • Yalnızlık
  • Köprüköylü

Bağlı Üyeler

  • Birturkbilgesi07:55
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir