Şiir Defteri

BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 96

Yazan: Birturkbilgesi
07.12.2017 / 08:16
241 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
O dinderler(peygamberler), alimler, alimeler Siz zengin olun, şirketler kurun, cehalete ve nefse esir olun Birbirinize düşman olun mu diye geldiler Kendinizden utanmıyorsanız onlardan utanın Ey üniversiteye giden, o üniversiten için ne kadar alimin, alimenin, bilimcinin Canı yandı biliyor musun Sen zengin olasın, nefse esir olasın, cehalete esir olasın yoksa insanlığa, bilime Hizmet edesin diye mi Ey insanlar, ey insanlık herşey sizi incir çekirdeği bir dünyaya Ve o dünyada kafa kuma gömülü olmaya yönlendiriyor Ve eğitimden sanata, medyadan ekonomiye Demokrasiden siyasete, bilimden hukuka, kimliklerden diplomalara kadar herşey de Mutluluk, başarı, özgürlük ve medeniyet diye buna göre düzenlenmiş Tüm dünya, tüm insanlık olarak birleşmek yerine Diploma diploma, ev ev, işyeri işyeri, meslek meslek, iş iş Cinsiyet cinsiyet, moda moda Din diye inanç inanç, mezhep mezhep, tarikat tarikat bölünmüşsünüz Öyle ki üniversiteler, siyasi partiler bile sizi birleştirmek için bölmek için Ne çok seviyorsunuz bir, beraberlik, birlik olmak yerine bölünmeyi Ve üstüne bir de düşmanlığı Sonra da bir de 3. dünya savaşı beklemiyorsunuz, istemiyorsunuz öyle mi Gerçek ki siz çocuklarını, torunlarını bile düşünmeyen, yalnızca kendi çıkarlarını Ve günü kurtarmayı düşünenlersiniz Atom bombaları karşısında hangi diploma, hangi ev, hangi işyeri, hangi meslek, hangi iş Hangi cinsiyet, hangi moda Hangi inanç, hangi mezhep, hangi tarikat sizi koruyabilir Gerçek ki gerçekler ve doğrular açısında kesilmeye bekleyen koyunlar gibisiniz Ve kasaplarınız da demokrasi diye oy verdiğiniz Sizi bölen, ayıran, sizi size düşman eden siyaset, siyasetçilik olacak Öyleyken neden hala tek doğru, iyi, güzel birleştirici felsefede, bilimde Ve dini açıklayan Din hadisileri'nde birleşmiyorsunuz Kuşkusuz ki bu birleşmeyi önleyen şey cehaletiniz, kibiriniz, nefsinizdir, Bunca üniversiteye, bunca üniversiteliye karşın Kuşkusuz sizler, insanlık hep bölünmüşlük, düşmanlık, ayrımcılık, kavgacılık, gerilim Nicellik, tikellik, nefs üzerine kurulusunuz Felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri dini insanları, insanlığı, ülkeleri Toplumları, halkları, milletleri, insan olmayı birleştirmeye çalışırken Ne yazık ki siyaset, siyasi partiler, siyasetçilik, siyasetçiler daha da bölmeye Daha da ayırmaya çalışmaktadır Ve buna bir de utanmadan demokrasi, 'Halkın tercihi', 'Halkın iradesi' denilmektedir Oysa demokrasi siyaset, bölücülük, ayrımcılık değil felsefe, bilim, vicdan ve ahlaktır Siyasi partiler varken nasıl birlik beraberlik, huzur güven, dostluk kardeşlik İçinde olabilirsiniz Onlar bölücülük, ayrımcılık, düşmanlık, kavga Gerilim, savaş lokomotifine sürekli kömür, odun atmak gibidir Ey insanlıkm 21. yüzyılda da neden hala nitel, soyut, evrensel Felsefel, bilimsel, mantıksal, ahlaksal, vicdansal, insanlıksal olarak akıllanamıyorsun Birgün tüm milletler kalkacak, yok olacak, evrilecek Ve tüm dünya 'İnsan, insanlık' olacak Ve ayırımlar(ayrımlar) bedende değil beyinde, ruhta, kişilikte olacak Benim 'Türk bilgesi'liğim ırkçı, somut, nicel bir yaklaşım değil Atatürk Türkiyesi Türkiyeliliğinin Atatürk Türkiyesi'nin bilgeliğe Evrenselliğe, insanlığa katkısını vurgulamak içindir Yani 'Türk bilgesi'nde vurgulanan ve amaç Türklük ve Türkiyelilik değil bilgeliktir Yani Türk olmak insan olmaktan değil insan olmak Türk olmaktan Türk olmak bilge olmaktan değil bilge olmak Türk olmaktan üstün tutulmuştur Ki bu birgün Tek dünya devleti, Tek dünya halkı, Tek dünya dili, Tek dünya dini Gidişine ve amacına uygunluktur Yani 'Türk bilgesi'ndeki 'Türk'lük nicel değil nitel, somut değil soyuttur, Çok acı 'Falan üniversiteyi bitirdim, filan üniversiteyi bitirdim' gibi şeyler diyenlere Çok acı 'Hukuk okudum, tıp okudum, mühendislik okudum' gibi şeyler diyenlere 'Üniversite okudum' diyenlere Çok acı 'Üniversite mezunuyum' yerine ile gurur duymak, övünmek yerine 'Falan üniversiteyi bitirdim, filan üniversiteyi bitirdim' 'Falan fakülte okudum, filan fakülte okudum' 'Doktorum, mühendisim, avukatım, savcıyım, yargıçım, eczacıyım, öğretmenim Mimarım, bankacıyım, mali müşavirim, müdürüm, genel müdürüm, miletvekiliyim, bakanım Gazeteciyim, televizyoncuyum, yazarım, şairim' gibi bireysellik, geçim, ekmek kapısı içeren Evrensellik içermeyen şeyler gibi diyenlere Gerçek ki onlar üniversite değil meslek okumuş, üniversite değil meslek öğrenmiş olanlardır Ne acı 'Üniversiteye gidiyorum' yerine 'falan üniversiteye gidiyorum Filan üniversiteye gidiyorum' gibi diyenlere Kuşkusuz ki onlar üniversitenin, üniversiteliliğin, üniversite okumanın nedenini Amacını, anlamını, önemini, değerini anlamamış olanlardır Onlar çiçekleri görüp dağı görmeyenler Evleri görüp ülkeyi görmeyenler Yalnızca kendilerini görenler gibidirler İşte 'Üniversieye gdiyorum' yerine 'Falan üniversiteye, filan üniversiteye gidiyorum' 'Falan fakülteye, filan fakülteye gidiyorum' 'Üniversite mezunuluk' yerine 'Doktor, mühendis, avukat, savcı, yargıç, eczacı, öğretmen Mimar, bankacı, mali müşavir, müdür, genel müdür, milletvekili, bakan Gazeteci, televizyoncu Olmakla gururlanılan, övünülen ülkelerde hem eğitim Hem de dünyanın en zengin, en teknolojili ülkesi olsa da ülkenin kendisi geridir Onlar ki gittikleri üniversiteyi, fakülteyi gören Ancak bilim tarihindeki insanlık tarihindeki, bilime, insanlığa değer, önem, hizmet vermiş Düşünürleri(filozofları), alimleri, alimeleri, bilgeleri, bilimcileri Düşünce emekçilerini, bilim emekçilerini, din emekçilerini İnsanlık emekçilerini görmeyenlerdir Yalnızca kendilerini görenlerdir Ne acı deniz içinde balık olup da denizi bilmemeye İnsan balığı için o deniz ki felsefedir, bilimdir, insanlıktır İşte dünya 21. yüzyılda bile bunca bilime, bunca üniversiteye, bunca üniversiteliye Bunca öğretmene, bunca akademisyene, bunca bilimciye, bunca yazara, bunca şaire Bunca medyaya, bunca siyasi partiye karşın hala barış, huzur, güven, bilimsellik İnsancalık içinde değilse bu yüzdendir Yani üniversitelilerin yalnızca kendilerini görmeleri yüzünden, Duvarı nem Bir ülkeyi ve toplumu siyaset yıkar Siyaset küf gibidir 'Sen bendensin gel, sen benden değilsin git' der Böyle devlet ayakta durmaz Felsefeye, bilime, dini tanımlayan Din hadisileri yerine demokrasi diye Siyasete dayalı devletler bu yüzden barbarlığa, vahşete, gericiliğe, zulüme Diktatörlüğe, savaşa yönelirler, İnsanlığın temel ve genel sorunu akılsal ve ruhsaldır Ekonomisel ve eğitimsel değil Ülkelerin geri kalmış bölgelerinin de Bu yüzden ki insanlık Sodom'u, Gomora'yı, Pompe'yi suçlarken, kötülerken Onlardan daha kötü duruma hazla, zevkle, başarı, gelişme diye gelmiştir Üniversite okumuş insanların bile hallerine bakınız Üstlerinden alimlik, alimelik, bilgelik, ahlak, bilimsellik mi akıyor Yoksa bunlara aykırı herşey mi, yozluk mu Genelde insanlığın, özelde geri kalmış bölgelerin geri kalmış toplumlarının sorunu Asla ekonomi ve eğitim ile çözülemez Bu durum ancak felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri ile çözümlenebilir Bu yüzden insanlığın ve ülkelerin hapishanelere değil Felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne dayalı dine Hapishanelere değil akıl-ruh hastahanesilerine(hastahanelerine) gereksinimi vardır Bu işler para ile, eğitim ile düzelmez Gelişmiş, zengin, eğitim düzeyi yüksek ülkelere bakın Felsefe, bilim, bilimsellik, ahlak, edeb, alimlik içinde mi yüzüyorlar Ahlaksızlık, yozluk içinde mi Yani geriye baksanız Afrika, ileriye baksanız Avrupa Hangisi düzgün Gerçek ki insanlık öyle yozlaşmış ki ekonomi ve eğitim ile düzelecek durumda değil Sonra eğitim bıçak gibidir, yarar da sağlar zarar da Ahlakdışı, bilimdışı, insanlıkdışı, nefs esiri kafalarla verilen eğitim zaten yanlıştır Yani doğru eğitim bile doğru insanlarla verilirse doğrudur Peki bir de öğretmenlerin, akademisyenlerin hallerine bakın Felsefe, bilimsellik, Din hadisileri yerine Beyin, ruh, nitelik, soyutluk denizi yerine Moda ve bilimdışı inançlar içinde Beden, nicelik, madde, kütle denizi içinde yüzen Unutmayın siyaset varsa savaş da vardır Nefs varsa siyaset de vardır Din hadisileri'nden başlayıp felsefede, bilimde birlik olun Nefsi yenmeyenlerle alim, alime de olsalar doğru, iyi, güzel yola, dünyaya gidilmez çünkü Size birbirinize eleştiriyi değil ayrımcılığı, düşmanlığı getiren herşeyi red edin Herkes birbirine düşman olursa insanlığın, felsefenin, bilimin, dünyanın, var olmanın Ve dinin ne anlamı kalırki(kalır ki) Çünkü felsefe, bilim ve Din hadisileri birleştiricidir ve evrensel tek birleştiricidir. Necdet Gürçiftçi İnternette yayınlandığı zaman: 7.12.17/08.08
Düzenleme: 07.12.2017 / 08:21
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • sevgili
  • Turgut1000
  • Gece@ışıgı
  • Yalnızlık
  • Köprüköylü
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir