Şiir Defteri

KİMLER ATATÜRKÇÜ BU ÜLKEDE

Yazan: Birturkbilgesi
19.11.2017 / 15:47
307 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Kimler Atatürk'çü bu ülkede Dizilerde, filimlerde pisikopatlara, sosyopatlara, mafyaya Fahişelere, eşcinsellere, zinacılara, pezolara Topluma, ulusa, halka insanlık, ahlak dersi verdirenler mi Türk bilgesiyim, diyenlere sayıp sövenler mi Ellerinde sigara, içki, uyuşturucu ile gezenler mi Adına bikini dedikleri sütyen, iç donu ile ortalıkta gezenler mi Bacaklarını, kıçlarını, göbeklerin, memelerini açıp gezenler mi Yüzleri boyacı dükkanı gibi boya dolu olanlar mı Kulaklarına bilek genişliğinde küpeler takıp gezenler mi Bedenlerine dövmeler yaptırıp hava atanlar mı Fahişeliğe, eşcinselliğe, zinaya özel yaşam, çağdaşlık, uygarlık İnsanlık hakkı, demokrasi diyenler mi Sözlerine yabancı düşünür sözleri olmadan başlayamayanlar Son nokta koyamayanlar mı Yabancı düşünürlerin sözleri olmadan düşünemeyenler Konuşamayanlar, yazamayanlar Çağdaşlık ve uygarlık sahibi olmayanlar mı Çocuklarına, işyerlerine Arab'ça, Latince, İngilizce adlar koyanlar mı Burçlara, fallara, medyumlara, boşinançlara inananlar mı Türkiye'yi Atatürk öldükten sonra bir karış ileriye götüremeyenler mi Türkiye'yi çözüm diye Batı, Arab tutsaklığı zincirlerine bağlayanlar mı Ülke ekonomisini yerli, yabancı yağma edip paylaşanlar, çökertenler mi Fahişelere verdiklerinin onda birine emekçi çalıştıranlar mı Ulusu ilerletmek yerine etnik etnik bölenler mi Dizilerde ve filimlerde şivelerle Türkçe'yi yok edenler mi Televizyon reklamlarında fahişesiz, eşcinselsiz Pisikopatsız, sosyopatsız, çıplaksız, barbarlıksız yapamayanlar İnsanları düşünürlüğe, bilgeliğe değil de pisikopatlığa Sosyopatlığa, mafyalığa özendirenler mi Televizyonda bilgi yarışmalarını bile kumara çevirenler mi Yanıltıcı, aldatıcı televizyon reklamlarıyla toplumu kandıranlar mı Barbarlığı, etnikliği, ulusallıktan gerilemeyi Terör örgütü ile anlaşmayı demokrasi sayanlar mı Çözüm sayanlar, sananlar mı Felsefenin f'sinden, mantığın m'sinden Bilimselliğin b'sinden anlamayanlar mı Bikini bayanların izlenebileceği Toplumsal fuhuş havuzlu siteler yapanlar mı Demokratik açılımlar için eşcinsellere, fahişelere, zinacılara Yoz sanatçılara gereksinim duyanlar mı Sömürgeci, faşist, ahlaksız, onursuz, yoz Avrupa Birliği'ne katılmayı Atatürk'çülük, uygarlık, çağdaşlık, ilerleme, aydınlanma sananlar mı Ahlaksız, onursuz insanlara bile ödül dağıtanlar mı Çıplaklığı kişiliklilikten, onurluluktan, ahlaktan Üstün tutanlar mı Ahlaksız, onursuz, zinacı, çıplak, kumarcı İçki, uyuşturucu bağımlılarını Sarı saçlıları ekranlara ve sinemaya çıkarmak için yarışan Medya mı, reklamcılar mı, yapımcılar mı, yönetmenler mi Eşcinsel, zinacı, alkolik, uyuşturucu bağımlısı, açık saçık giyinen Ahlaksız, onursuz, gurursuz, kişiliksiz, boşinançlı sanatçıları Sevenler, alkışlayanlar, övenler mi Seksen yılda milyonlarca pisikopat, sosyopat, ahlaksız Yetiştirebilmişken beş düşünür yetiştiremeyenler mi Liseleri bile gövde teşhiri yerleri yapanlar mı Temel eğitimde Çocuk yurtlarında bile uyuşturucuyu, fuhuşu önleyemeyenler mi Televizyon kanallarını pavyona ve boşinanç yayma yuvalarına çevirenler mi Abd'de, Ab'de okumayı, yaşamayı Abd'li, Ab'li olmayı Türkiye'lilikten, Türkiye'den üstün tutanlar mı Türkiye'nin, ulusun yönünü Atatürk, bilim, felsefe ve Anıtkabir yerine Abd'ye, Ab'ye, boşinançlara ve Kabe'ye çevirenler mi Ülkeyi dandik Çin malları ve Sağlığa zararlı yiyecekler, içecekler ve giysiler ile dolduranlar mı Fahişeleri, eşcinselleri, zinacıları, çıplakları, ahlaksızları Baştacı edenler mi Ahlaksızlaştıkça insanları yükseltenler ve yükselenler mi Üniversiteleri bilimle ilgisi olmayanların yolgeçen hanı Ve dans, eğlence, konser, boşinanç yuvaları yapanlar mı Sanatı ve medyayı ahlaksızların, onursuzların, pisikopatların, sosyopatların Yozların, kişiliksizlerin geçim kapısı yapanlar mı Ulusu bölüp birbirine kırdıranlar mı Atatürk'ün, bilimin, felsefenin, insanlığın savaşçısı değil de Abd'nin, Ab'nin, Arab'ın savaşçısı olmak için uğraşanlar mı Atatürk'e, felsefeye, bilime, bilimsellere, düşünürlere, bilgelere değil de Terörcülere, barbarlara, eşkiyalara, haydutlara, ilkellere, cahillere Boşinançlılara, Türkiye ve Atatürk düşmanlarına danışanlar mı Ufacık çocuklarından bile para kazanabilmek için Ekranlara çıkarmak için yarışanlar mı Para kazanmak için camilerin bile karşılarına yarıçıplak Kadın reklamları koyanlar mı Para kazanabilmek için her yere yarı çıplak, çıplak, cinsel tahrikçi Reklamlar koyanlar mı Para kazanabilmek için kadınları soyup soyup Soyulmuş muza çevirenler mi Para kazanabilmek için insanların zaaflarından yararlananlar mı Para kazanabilmek için gecekondu semtlerine bile Bar, pavyon açanlar mı Cinsel, duygusal ve emeksel sömürü yapmadan Para kazanmayı, geçimini sağlamayı beceremeyenler mi Ülkeyi, toplumu sömürmeden, yanlış yollara itmeden Para kazanmayı, geçimini sağlamayı beceremeyenler mi Namus bacak arasında değil deyip deyip Hiçbir yerde namus bırakmayanlar mı Kızlarını okula gönder deyip Okul bitince kızların nereye gittikleriyle ilgilenmeyenler mi Ezbere eğitim olmaz deyip eğitimi eğitim olmaktan bile çıkaranlar mı İlerleyip ilerlemediğini Abd'ye, Ab'ye soranlar mı Hükümeti devletin, Abd'yi ve Ab'yi devletin yerine geçirenler mi Kızılay'ın çadırlarına Atatürk yerine Türkiye yerine Mevlana adını koyanlar mı Polisin, ordunun kuruluş tarihini Atatürk Türkiyesi ile değil de Atatürk'ün yıktığı Osmanlı ile başlatanlar mı Türkiye'yi yıkmak, yok etmek için ellerinden geleni yapanlar mı Atatürk Türkiye'sine Türkçe, bilimsel, ulusal Özgün, özel, özge, özden, yerel bir tuğla da kendileri koymak yerine Anlamayı bile başaramadıkları Marx'ın, Lenin'in, Mao'nun, Nietzsche'nin Platon'un, Voltaire'in arkasına takılıp kuyrukçuluk yapanlar mı Kadınlara özgürlük, çalışma hakkı, eşitlik deyip deyip Devletin işyerlerini bile açıksaçık giysi defilelerine Oynaş ve beden teşhir yerlerine çevirenler mi Çıplak kadın heykellerini ve resimlerini Erkeklerin kulaklarına küpe takmasını Top sakal bırakmayı Erkeklerin omuzdan aşağı saç uzatmasını Bayanların kulaklarına üçer, beşer küpe takmalarını Dudaklarına, burunlarına, göbek deliklerine küpe takmalarını Televizyon reklamlarında bayanların pedlerini Uluorta, edepsizce sergilemeyi Dondurmayı bile seks nesnesi yapan reklamları Çocukları bile sömüren araba reklamlarını Reklam deyince barbarlık, ilkellik, aptallık, yanıltma, cinsel sömürü Küçük düşürme sunan reklamları yapmayı Çağdaşlık, uygarlık sananlar mı Saçma sapan belgeler isteyerek yurttaşı zora koşanlar mı Sigortasız, güvencesiz emekçi çalıştıranlar mı Asgari ücretten vergi kesenler mi Milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmayanlar mı Parti ve televizyon kanalı kapatmayı zorlaştırıp Onuru ve haklılığı için bir tokat atanların yuvasını dağıtanlar mı Evde hasta var mı yok mu demeden Üç kuruş için insanların elektriğini, suyunu, telefonunu kesenler mi Mantıksız, bilimsellik dışı, insanlık dışı yasalarla ve hukuk anlayışı ile İnsanları mağdur edenler mi Yabancıların düşünürlerine uşaklık ederken kendi bilgelerine kıl kapanlar mı Felsefeyi Batı düşünürlerine papağanlık sananlar mı Sanatta, felsefede, bilimde akımlar, görüşler, düşünceler, kuramlar yaratmak yerine Yabancı akımlara, görüşlere, düşüncelere, kuramlara Dalkavukluk, uşaklık edenler mi Felsefenin f'sinden bile anlamayıp düşünürlere, bilgelere akıl vermeye kalkanlar mı Batı göstermeden yönlerini bulamayanlar mı Dilleri beyinlerinden büyük olanlar mı Kendi görüşünden değil diye insanlara sövüp sayanlar, düşman olanlar mı Boşinanç arkasından koşanlar mı Çıplaklık, yozluk, ahlaksızlık arkasından koşanlar mı Benciller, sorumsuzlar, ulusal duyarsızlar Bana ne, sana ne, kime ne diyenler mi Bu benim özel yaşamım, kimse karışamaz deyip her pisliği yapanlar mı İktidara gelebilmek, iktidar da kalabilmek için bin bir dümen çevirenler mi Kitap karın doyurmaz, namus karın doyurmaz, ahlak karın doyurmaz diyenler mi Ülkeyi kurtaracağına sen kendini kurtar önce diyenler mi İnanç özgürlüğü var deyip toplumu boşinançlara yönlendirenler mi Eğitim özgürlüğü var deyip okulları boş inanç yuvaları durumuna getirenler mi Türk'lükle insanlığı, Türkiye ile uygarlığı Çağdaşlığı birbirinden ayıranlar mı Yabancı sözcükleri, yabancı kültürleri Ve yabancı şirketleri ve yabancı malları ülkemize dolduranlar mı Yuva yıkıp, eşine sahip olsaydın, diyenler mi Bilimselliği, düşünürlüğü, ahlakı, onuru, ulusal bağımsızlığı Ulusal özgürlüğü değil de İçkiyi, sigarayı, çıplaklığı, yozluğu, Batıya bağımlılığı Atatürk'çülük sayanlar mı Kimler Atatürk'çü bu ülkede? Necdet Gürçiftçi 2010-Kasım tarihinde internette yayınlandı.
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • sevgili
  • Turgut1000
  • Gece@ışıgı
  • Yalnızlık
  • Köprüköylü
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir