Şiir Defteri

BÖYLE SÖYLEDİ DİN- 40

Yazan: Birturkbilgesi
09.05.2018 / 11:17
240 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmeyenler diyorlar ki 'Din insanla ilah arasındadır' Hayır din insanla ilah arasında değildir Din dini tanımlayan Din hadisileri'dir Din hadisileri'ni bilmenin birinci aşaması Din hadisileri'nin Kişinin kendi ruhu, kendi kişiliği, kendi alanı, kendi hayatı ile sınırlı olur Ve 'Önce kendini kurtar' aşaması olur Kişi Din hadisileri'ni daha sonra kendi dışına, topluma, insanlığa, hayata uygular, yayar Böylece insan ile toplum, ülke, insanlık ve dünya birleşir Gerçek ki din insanla ilah arasında değil insanla kendisi ve insanlık arasındadır Ve dini tanımlayan Din hadisileri iledir Hayata Din hadisileri ile bakmak başka, Din hadisileri'siz bakmak başkadır Ancak yalnızca Din hadisileri yetmez, Din hadisileri tümün(bütünün) Genelin özetidir, ilk kapıyı açan anahtardır Din hadisileri felsefe ve bilim ile birlikte olmalıdır Din hadisileri'ni topluma ve insanlığa açan, götüren şeyler de felsefe ve bilimdir Din hadisileri felsefenin ve bilimin sorularını yanıtlar Felsefe ve bilim de Din hadisileri'nin sorularını Felsefe bilimin sorularını yanıtlar, bilim felsefenin sorularını Böylece Din hadisileri, felsefe ve bilim hem birbirlerini korurlar hem de doğru yolda tutarlar Bu üçlüden biri olmazsa herşey yanlış yöne, yanlışa gidebilir Örneğin felsefe Din hadisileri'ne 'Doğru nedir?' diye soracak Din hadisileri bilime, bilim de felsefeye Yani bu üçlü herşeyi birbirlerine soracaklar ve böylece insan ve insanlık için En doğru doğru gerçekleşecek Yani Din hadisileri'ni, felsefeyi, bilimi matematiğin dört işlemi gibi düşünün Hayatınızda, dünyada dört işlemden yalnızca biri ile iş yapamazsınız, var olamazsınız Ve bir de şunu düşünün: Din hadisileri dinin dört işlemidir Felsefe ve bilim ise dört işlem temeli üzerine kurulu matematiğin daha üst işlemleri Daha üst aşamaları Örneğin 'Doğru nedir?' diye Din hadisileri, felsefe ve bilim birbirlerine soracaklar Oysa 'Doğru' bunların tümünde de vardır Örneğin Din hadisileri 'Doğru nedir?' sorusuna 'Benim ve bendekiler' der Felsefe de, bilim de öyle ve bunlar doğruyu hep kendilerine göre tanımlarla Ve her tanım da doğrudur Ancak bu üç dünya üç boş kavanoz gibidirler, yalnızca dışlarının doğru olması yetmez İçlerine de doğru şeyler koyulmalıdır ki işte bunu ötekiler sağlar Doğru insan olmak demek yolları bilmek demek, doğru yolları değildir Doğru insan olmanız bilmediğiniz, yabancı bir ildeki ya da ülkedeki yolları, yerleri Bilmenizi sağlamaz, bunun için ayrıca başka doğrulara, başka doğruluklara gereksinim vardır, Doğru insanı, doğru toplumu, doğru insanlığı, doğru dünyayı, doğru tarihi ve doğru hayat Üç şeyle özetlemek gerekirse: Felsefe, bilim ve Din hadisileri'dir Felsefeyi, bilimi, Din hadisileri'ni üç şeyle özetlemek gerekirse: Felsefe mutluluğu red, bilim sabr(sabır), Din hadisileri nefssizliktir Bu üçünü tek birşeyle özetlemek gerekirse: İnziva Yani felsefe, bilim ve Din hadisileri içinde inziva, Din size mutsuz olun demiyor, 'Mutlu olmayın' diyor Çünkü mutluluk birçok önemli şeyleri önemsiz görmeye ya da gözden kaçırmaya Ve şımarmaya yani nefse ve cehalete, mantıksızlığa, düşüncesizliğe neden olur Ancak kor ve yalan bir dünya üzerinde içi bağırsak bok yaşamak Kuşkusuz ki mutsuzluk olmalıdır ancak dinde mutsuzluk amaç değil dolaylı bir sonuçtur Mutluluk ise asla amaç değildir çünkü mutluluk aldanıştır ve önemli şeyleri gözden kaçırtır Din hadisileri'ni bilseniz ve Din hadisileri'ne uysanız da sizde mutluk varsa Ya da oruçu hiç bilmiyorsanız, oruçu hiç yaşamamışsanız mükemmele gitmekte Eksik kalırsınız ancak dinde oruç ilah için değil, fakirleri anlamak için değil Din hadisileri ile ruhu daha da mükemmelleştirmek içindir Yani tıpkı demiri çelik yapmak gibi Din hadisileri ile demir gibi olursunuz, oruç ile çelik gibi Ve mutluluğu dışlamak ile de paslanmaz çelik gibi Yani yalnızca bilmek yetmez, olmak yani kendine uygulamayı başarmak da gerekir Yoksa bir hayvanı tüm gün bir ağacın altında bağlamak evde Bir saat oturmaktan daha kolaydır, Dini inançlardaki ilah size şunu anlatır: Hem dünyadan, herşeyden çok uzaklarda olup Hem de herşeyi bilmek Yani ülkeyi, dünyayı bilmeniz, izlemeniz, anlamanız için sokaklarda dolaşmanız Sokakları mesken, mekan etmeniz gerekmiyor Bunu evinizden de yapabilirsiniz Felsefe, bilim ve Din hadisileri ve medya size bu olanağı sağlar Yoksa deniz içinde olup denizi bilmeyen balık olursunuz Uzaklık uzaklığı arttırır ancak anlamayı kolaylaştırabilir Bakın insanlar dünyada yaşamalarına karşın dünyanın düz olduğunu sanıyorlardı Çünkü dünyaya çok yakından bakıyorlardı Toplumsallaşmak(Sosyalleşmek) sokaklara çıkmak, toplumun içine karışmak değildir Gerçek toplumsallaşmak felsefe, bilim ve Din hadisileri'dir Yoksa deniz içinde olup denizi bilmeyen balık olursunuz Sokakları, evinizin dıışını değil evinizi, felsefeyi, bilimi, Din hadisileri'ni Kitapları, okumayı, öğrenmeyi, anlamayı sevin, 'Zekat verilecek kimselerden biri de kalpleri kazanılacak kişiler' diyorlar Dinde böyle şey olmaz, dinde kazanmak para ile, maddiyat ile, nicelik ile, dünyalık ile değil Dini tanımlayan Din hadisileri ile olur ancak Kalpleri, insanları maddi şeylerle değil Din hadisileri ile kazanırsanın kazanın Çünkü ötesini din sevmez Ve maddi şeylerle insan kazanmak rüşveti, yolsuzluğu, hırsızlığı, ahlaksızlığı destekler Kimbilir Fetö de 'Hakimleri, savcıları kiralayın ya da satın alın' derken o sözü uyguluyordu Kuşkusuz ki dinde maddiyat ile kazanmak yoktur Din ancak Din hadisileri ile kazanır Din hadisileri yerine ne de kolay bir yolu seçmişler: Para ver, kalbi kazan Bu kadar kolay ve basit kazanılan bir kalp kalp değildir zaten Ancak midedir yoksa kalbi mide ile mi kandırmaya çalışıyorlar Kuşkusuz ki Din hadisileri'nde asla hile, kandırma, aldatma, yanıltma yoktur Size maddiyatla yaklaşanlardan uzak durun Doğrunun en doğrusu ve en iyisi yalnızca Din hadisileri'ndedir Öyle ki Din hadisileri sizi felsefeye de, bilime de gönderir Çünkü Din hadisileri 'Bilim/İlim Çin'de de olsa gidip öğrenin' der Bakın bir cehalet ve nefs sanatı olan siyasetin esirleri siyasetçiler bile Nasıl da maddi başarılar, köprüler, yollar, duvarlar ile övünüyorlar Din hadisileri'nin D'si ile bile alakaları, ilgileri yokken Çünkü Din hadisileri'nin olmadığı yerde beyin, ruh, akıl, zeka maddiyattan yukarı çıkamaz Onlar görmüyorlar mı ve Din hadisleri'nin görmediğini mi sanıyorlar ülkede Duvarlar, betonlar yükselirken çıplaklık, ahlakdışılık, akıldışılık, bilimdışılık, hukuksuzluk Adaletsizlik, vicdansızlık, barbarlık, vahşet, insanlıkdışılık, cehalet ve nefs de yükseliyor Kuşkusuz ki onlar terazideki bir kefedeki altının karşısına altın diye koydukları Tenekenin, demirin görülmemesini sağlamaya çalışanlar gibidirler Onlar altının karşısına tenekeyi, demiri altın diye koyanlar gibidirler, Hergün Din hadisileri içinde olan insanın cmuaya da, cumartaesiye de, pazara da Mabede de geceye de, aya da, güne de gereksinimi kalmaz Çünkü beden ve ruh olarak o hergün doğru ve iyi içindedir 'Cumanız mübarek olsun' diyenlere de ki 'Benim her günüm zaten mübarektir Çünkü ben dini tanımlayan Din hadisileri ileyim 'Bayramın kutlu olsun' diyenlere de ki 'Benim zaten her günüm kutludur çünkü ben Dini tanımlayan Din hadisileri ileyim' Ve onlar seni mabedlerine götürmeye çalışırlarsa onlara de ki 'Gelin ben sizi dini tanımlayan Din hadisileri'ne götüreyim', Mose(Musa) dini inancını yalnızca İbraniler için yaptı Jesus(İsa) ise dini inancı tüm insanlık için yaptı Muhammed ise Din hadisileri ile hem dini tanımladı hem tüm insanlık için tanımladı Öyle iken Yahudiler, Hıristiyanlar(Hristiyanlar) ve Müslümanlar Ve öteki dini inançlılar hala neyin derdinde Din diye gitmeleri gereken yer artık yalnızca Din hadisileri'dir Ancak kendi cehaletleri ve kendi nefsleri dışında en başta hükümdarları Ve siyasetçileri bunu önlemeye çalışıyor Çünkü güneş nasıl ki dünyayı aydınlarıyor Din hadisileri de ruhları, insanlığı aydınlatır Ve karanlığın ticaretini yapanlar bundan hoşlanmazlar Ve onlar hep Din hadisileri'ne zıt konuşurlar ve Din hadisileri'ne zıt şeyler yaparlar ve isterler Onlardan hiçkimse şikayetçi olmasa bile Din hadisileri yani din şikayetçidir Öyleyken onlar neden hala dinden söz ediyorlar İnsanları kandırabilirler ancak dini kandıramazlar Çünkü din Din hadisileri'nin koruması altındadır Din hadisileri de bilimin İşte bu yüzden ki size 'Alimler peygamberlerin varisleridir Dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennettir' denilmiştir Oysa siz Cennet'i Din hadisileri'nde aramak yerine annelerin Yani doğurmuş insan dişisinin ayaklarının altında Yani cinsiyette ve cinsellikte aramaya yönlendiriliyorsunuz Bakın bakalım bazı annelerin sokaklara attıkları çocuklara Çocuklarına yaptıkları kötülüklere 'Cennet annelerin ayakları altındadır' değil 'Doğru bir insan ve doğru bir toplum için Doğru kadınlara gerek vardır Kadınlar yozlaşırsa toplum da yozlaşır, kadınlar çürürse toplum da çürür' demektir o Yoksa din kimsenin ayakları altında değildir, ilahların bile Çünkü din yalnızca Din hadisileri'dir dini tanımlayan Ve hep baş üstünde tutulacak, asla ayak altına alınmayacak şeylerdir Din hadisileri Ve kuşkusuz ki halifeler, hükümdarlar, sultanlar dinin varisileri değildir Din de dinin varisi de yalnızca Din hadisileri'dir Din yani Din hadisileri ölmez ki varisi olsun Alimler yalnızca peygamberlerin varisleridir, dinin değil Çünkü din yalnızca Din hadisileri'dir, Sizleri hoparlörlerle, çanlarla dine çağıranlara deyin ki 'Din yalnızca Din hadisileri'dir Ve dine yalnızca onlar çağırabilir' Ve o Jesus'çular(İsa'cılar) dini Göklerin kırallığı yapmışlar Onlara de ki 'Dinde hükümdar ve hükümdarlık olmaz Çünkü din yalnızca Din hadisileri'dir ve yalnızca insanlar içindir' Ve ellerine din diye haç aldılar ve din diye ekmek yediler, şarap içtiler Onlara de ki 'Din nesne, madde, maddiyat, nicelik değil dini tanımlayan Din hadisileri'dir Ve onlar kutsal kitaplarını şarkı, gazel, ilahı söyler gibi güzel okumak için okuyorlar Ve üstelik de kutsal kitaplarını şarkı, gazel, ilahı gbi 'Güzel okuma' yarışmaları yapıyorlar Ne acı onlara çünkü Din hadisleri dedi ki 'İnsanları etkilemek, insanların kalplerini kazanmak için Güzel konuşma öğrenmenin, güzel konuşmanın yeri Cehennem'dir' Ve onlar din diye imamhatiplerde hatip adı altında ne öğretiyorlar, hatiplik nedir İnsanları etkilemek için güzel konuşmak değil mi Ve onlar din diye size kundaklarındaki bebekleri, çocukları, öz annelerini, öz babalarını Bile öldürtmüş sultanları övmeyi, baştaçı etmeyi öğretiyorlar Oysa Din hadisileri bırakın bunları, 'Sultanlarla düşüp kalkmak bile Alimleri dinden uzaklaştırır' dedi Onlar din diye size Din hadisileri'ni öğretmek yerine ilahları, sultanları Ve siyasi parti başkanlarını öğretiyorlar Bilimdışılığı, ticareti ve siyaseti yani cehaleti ve nefsi Yani dinin en büyük iki düşmanını öğretiyorlar Ve Din hadisileri dedi ki 'Kıyamet öncesi ticaret öyle yaygınlaşacak ki kadın bile kocasına Ticarette yardım edecek Onlara bakın bir de; devletin, milletin, vatanın mallarını, emeklerini, servetlerini Fabrikalarını bile ticaretin esiri olan özel sektöre, şirketlere, kişilere satıyorlar Tıpkı ticarette kocasına yardım eden kadın gibi özelleştirme, demokrasi, siyaset Halkın iradesi, halkın tercihi, kalkınma adları altında ticarete yardım ediyorlar Ve özel sektörü yani ticareti baştaçı ediyorlar, Din hadisleri yerine ekonomi rakamlarını Önder ediniyorlar Din hadisileri dedi ki 'Din utanmaktır, edebtir; utanmak, edeb yoksa din de yoktur' Ancak onlara bakın ki döviz gelecek diye bikinili, mayolu, çıplak kimseleri Dörtgözle bekliyorlar, baştaçı ediyorlar, ağırlıyorlar, mutlu ediyorlar Din hadisileri dedi ki 'Kötü insanlarda bulunan kötü şeyleri teşhir ediniz ki insanlar onlardan Çekinme imkanı bulsunlar' ancak onlar ayıpları ortaya çıkmasın diye 'İnsanların ayıplarını Ortaya sermeyiniz' diyorlar çünkü belli ki kendileri de ayıp içinde Din hadisileri dedi ki 'Gerçek insan ikidir: Alim ve öğrenci Bunların dışında olan insanda hayr yoktur' oysa onlar siyaseti, siyasetçiliği ve siyaseti Size çözüm olarak gösteriyorlar Din hadisileri dedi ki 'Kılıç çekmeden, mızrak vurmadan, ok atmadan Allah yolunda Bir saat durmak zerre isyansız altmış yıllık ibadetten üstündür' Oysa onlar size Din hadisleri'ni değil sultanları övüyorlar ve Din hadisileri'nden değil Kızıl elma'dan söz ediyorlar Din hadisileri diyor ki 'Müminin evi kamıştandır ve yemeği bir parça ekmektir Oysa onlar size rezidanslar, villalar, yalılar, saraylar dikiyorlar Ve televizyonlarında hergün birbirinden nefs yemek tarifileri, yemek yayınları yapıyorlar Din hadisileri ticaret öyle aşağılar ki 'Camide ticaret yapanlara Allah sana kazanç vermesin deyin' ve 'Çarşıya ilk girip son çıkan kişi olma' der Oysa onlar hayatlarına Din hadisileri'ni değil ticareti, ekonomiyi, parayı pusula Önder, lider yapmışlar ve televizyon tüm gün alışveriş Para harcama bağımlılığı yaparlar abuksubuk ve üstelik Din hadisileri'ne aykırı Beyin yıkayan reklamlarla yani milletin parasını aldıkları yetmiyormuş gibi Bir de akılını, ruhunu, kişiliğini almaya çalışıyorlar Onlar öylesine Din hadisileri dışındalar ve utanmazlık ve mantıksızlık içindeler ki Size hergün bikinili, mayolu, dine aykırı giyimli kimlseler gösterdikleri Televizyon ekranlarından bir de size dini yayın yaparlar Onlar bilmiyor olmalılar ki hela kabından yemek de yenilmez Din hadisileri der ki 'Ev namus yurdudur' ancak onlar sizi Paranızı almak, nefse esir etmek için sizi hep evden çıkarmaya çalışırlar Ve buna bir de 'Sosyalleşme' diye akıldışı bir kılıf uydururlar Din hadisileri der ki 'Kim falcılara, büyücülere inanırsa kutsal kitaba küfür etmiş gibi olur' Ancak onlar hem bir yandan din taslayıp bir yandan da televizyon ekranlarını Çıplaklara ve falcılara, medyumlara, astrolojiye açarlar Din hadisileri der ki 'İstanbul'un fethi kıyamet belirtisidir' ve 'Sultanlarla düşüpkalkan alimler bile hırsızdır' Ancak onlar İstanbul'un fethini bayram ve İstanbul'u fetheden sultanı baştaçı ederler Gerçek ki taht için de olsa, devlet bekası için de olsa kundaklarındaki bebekleri Çocukları öldürmek, öldürtmek insanlığın kıyametidir, insanlık için kıyamettir Ve ovündükleri o yerde genelev, meyhaneler, pavyonlar, gece kulüpleri Striptiz kulüpleri, kumarhaneler, çıplaklar yani Din hadisileri'ne aykırı ne varsa var Bu insanlığın kıyameti değil de nedir Kuşkusuz ki onlar başı kopmuş ölüde atan kalp gibidirler de bilmezler Ve ne acı ki hem '3Y'yi yani 3 yasağı kaldıracağız' derler hem de ülkeyi yasaklara boğarlar Özelleştirme diye devletin, milletin, kamunun, vatanın mallarını mülklerini Yani emanetlerini satarlar Sabah söylediklerini akşam inkar ederler Ve sonra da münafıklıktan söz ederler Onlar bilmiyorlar mı ki münafık 'Yalan söyler, sözünü tutmaz ve emanete ihanet eder' Yoksa 3Y üç yalan mı, Din hadisileri der ki 'Fakirlik müminin süsüdür' ancak onlar zengin olmak Zenginlikle mutlu olmak için didinmekteler, giyimleri bile modadan, Din hadisileri der ki 'Mallarınız ve çocuklarınız sizin için fitnedir' Ancak onlar Din hadisileri ile değil mallarla ve çocuklarıyla övünürler Ve kendilerine çocuklarının yapacağından daha çok fitne yaparlar Yani kendilerini okumaktan, öğrenmekten, bilmekten çocuklarıyla geçirecekleri zamandan Daha çok uzaklaştırırlar Ve ayıplarını da 'Para ile imanın kimde olduğu belli olmaz' lafı ile örtmeye çalışırlar Onlar yanılıyorlar çünkü paranın kimde olduğu belli olmaz da Dinin kimde olup olmadığı dini tanımlayan Din hadisileri ile mutlaka belli olur, Din hadisileri der ki 'Allah zalimin bile beduasını kabul eder' ancak onlar 'Sakın kimseye beddua etmeyin çünkü beddua döner dolaşır size geri gelir' Deyip insanları korkutmaya çalışırlar çünkü bilirler ki kendileri de beddualıktır, Din hadisileri der ki 'Zulüme uğrayanları, aşağılananları savunun' ancak onlar kendilerine Karşı olanlara bir de 'Terörist, şer' damgası vurup zulüme uğrayanlara Daha da zalimlik ederler, aşağılananları daha da aşağılarlar, Din hadisileri der ki 'Tacirler, tüccarlar günahkardırlar' ancak onlar ticareti teşvik ederler Ticaretle övünürler oysa ticaret dünyadan, milletten Vatandan 'Hakkından fazlası'nı almaktır yoksa nasıl zengin olacaklar, Yalnızca felsefe yetmez; bilime ve Din hadisileri'ne de sor Yalnızca bilim yetmez; felsefeye ve Din hadisileri'ne de sor Yalnızca Din hadisileri yetmez; felsefeye ve bilime de sor Çünkü bunların ancak üçü de doğru bir dünyanın, doğru bir insanlığın temelleridir Biri pusula ise ötekiler haritadır, Ve kendi öz ailesi doğruyu, doğruluğu arayan İyob'u(Eyüb'ü) bedeni yaralar, iltihaplar İrinler, şişler içinde kaldı, çirkinleşti diye evlerinden attılar İşte özel sektör, siyaset, moda, özel sektör üzerine kurulu devlet, ülke ve vatan Siyaset üzerine kurulu devlet, ülke ve vatan Yani Din hadisileri'nden uzaklık Sizin için İyob'un ailesi gibidir Kendilerine benzemeseniz sizi kendi vatanından bile atarlar Kendi vatanınızı bile size gurbet, zindan, acı, aşağılanma, itilme kakılma Yokluk, fakirlik, işsizlik, ailesizlik, evsizlik, kötülük yaparlar, Ve Din hadisileri dedi ki: Bana alim de, derviş de olsan nefsle gelme çünkü Nefsle gidersen güneş de verilse gece olur Nefsle istersen ilim de verilse cehalet olur Nefsle yaşarsan alim de olsan zulüm olur Nefs olursan insan da olsan yarım insan olursun. Necdet Gürçiftçi İnternette yayınlandığı zaman: 9.5.18/11.03
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • saydobaksan
  • murat699
  • Durudnz
  • Nida
  • Seyyid
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir