Şiir Defteri

BÖYLE SÖYLEDİ DİN- 19

Yazan: Birturkbilgesi
07.01.2018 / 00:11
181 kez görüntülendi
0 yorum yapıldı
Batı dünyası icatların patentlerini alırken İslam dünyası ancak duaların patentini almakta Neden Çünkü İslam dünyası dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmiyor Batı dünyası bilime sarılmışken, Kuşkusuz ki fillerin olduğu yerde çimenler ezilir Ve kuşkusuz ki siyaset çimenlikte fil beslemek gibidir Çünkü siyasetin felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri ile ilgisi yoktur Ve üstelik de bunlara zıt, karşı, düşmandır Siyaset felsefeyi, bilimi ve Din hadisileri'ni değil Cehaleti ve nefsi baştacı eder Bu yüzden kendisine ölçü olarak felsefeyi, bilimi, Din hadisileri'ni Yani niteliği yani, maneviyatı yani beyini yani ruhu yani kişiliği değil Önüne gelenin oy kullandığı seçim sandıklarını yani niceliği yani maddiyatı Yani bedeni yani kütleyi alır Bu yüzden bilim 'İnsan beyini ancak 25-40 yaş arasında olgunlaşır' Hadis de 'Gençlik geçici bir akıl hastalığıdır' demesine karşın Onlar seçme, seçilme ve evlenme yaşını düşürebildiklerince düşürür Çünkü felsefe, bilim ve Din hadisileri ile ilgisi yoktur Çünkü siyasetin istediği şey insanca insanlık değil yalnızca iktidardır Yani çözüm değil belasını arayan insan, halk, toplum, millet, ülke, devlet Demokrasi felsefe, bilim ve Din hadisileri yerine siyasete koşsun, Onlar dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmedikleri için Dediler ki 'Din afyondur' Kuşkusuz ki doğru şeyler de yanlış yoldakiler için yanlış, kötü, zararlı gelirler Ve siz dinin en büyük düşmanı olan cehalet ve nefs içindeki siyasetin, siyasetçilerin Sizde doğru, iyi, güzel şeyler ve dini öğreteceklerini mi sandınız Onlar kendileri bilmiyorlar ki size öğretsinler Çünkü bilselerdi dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı şeylerle değil Uygun şeylerle anılırlardı Ve bilselerdi siyasetçi olmayı değil düşünür(filozof), alim, alime Bilge olmayı seçerlerdi Bakın bakalım son on yılda servetleri mi artmış kitaplıklarındaki kitapları mı Ve bilselerdi ekonomi verileri gibi sayılarla, niceliklerle, maddi verilerle değil Felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne uygun manevi verilerle övünürlerdi Kuşkusuz ki onlar felsefe, bilim, din yerine servetle zengin olmayı Zenginlik görenlerdir Ve onlara baktığınızda görecek olduğunuz şey bir alimin, alimenin Dervişin, evliyanın, düşünen insanın değil ağanın, patronun, zenginin Nefs insanının görüntüleridir Öyleyken onlardan bela yerine nasıl medet bekleyebilirsiniz Bakın ülkelerinizi kaç yıldır onlar yönetiyor Ve dünya hala kardeşlik, dostluk, barış, huzur, güven, insanlık yerine Düşmanlık, kin, nefret, savaş, terör, yoksulluk içinde Çünkü sizler çözümü doğru yerde değil yanlış yerde arayanlarsınız Terzi yerine marangozdan elbise dikmesini bekleyen insanlar gibisiniz Gerçek ki doğru ülkede, doğru devlette yoksulluk, yokluk, suçlar olmaz Çünkü o ülke felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri yolundadır Ve kuşkusuz ki dünyanın, insanlığın en üst, en üstün doğruları onlardır Öyleyken neden gölgelerde güneş Yerde yıldız arıyorsunuz, And olsun ki Noah'a(Nuh'a) gelen Firavuna gelen size de kurtarıcı olarak gelecek Çünkü din insanı ve insanlığı kurtarmak, insanca yapmak, bilimsel yapmak için Bitmez tükenmez bir mücadeledir, savaşımdır Siz sandınız mı ki din ununu eledi eleğini duvara astı ve siz artık keyifinize bakın Şunu asla unutmayın Bir ülkede gerçek demokrasi yani felsefe, bilim, ahlak Ve dini tanımlayan Din hadisileri üzerine kurulu Nitel, soyut, manevi demokrasi olmayınca O ülkede her kötülük, her yanlış, her bok olur Yani suçluları suçlamak yerine Sivrisinekleri suçlamak yerine bataklıkları kurutmayanları suçlamak gibi Ülkelerinde doğru demokrasiyi yani doğru devleti yani doğru düzeni Yani doğru hukuku kurmayanları suçlamak gerekir Gerçek, doğru hukuk önce devleti, düzeni, eğitimi, ülkeyi yönetenleri Ve kendisini eleştiren, suçlayan hukuktur Bilirsiniz Ali düşman askerini tam öldürmek üzereyken Düşman askeri onun yüzüne tükürdü Ve Ali onu değil de kendisini suçlayıp onu öldürmekten vazgeçti Ali'yi düşmanını öldürtmekten vazgeçiren şey Dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmesinden Ve kendisini eleştirebilme üstünlüğünden idi Ve bir de siz kendi hallerinize bakın Siz dini bildiğinizi mi sanıyorsunuz Tüm gün ibadet, dua edip ve bir de Din hadisileri ile ilgileri olmayan siyasetçilerin Ve bir cehalet ve nefs olan siyasetin arkasına takılıp Kuşkusuz ki dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmeyenler Dini de bilemezler Kuşkusuz ki Din hadisileri'ni bilmeyenler gerçek, doğru demokrasiyi de Gerçek, doğru eğitimi de Gerçek, doğru hukuku da Gerçek, doğru sanatı, sanatçılığı da Gerçek, doğru yazarlığı, şairliği de Gerçek, doğru devleti, ekonomiyi, ticareti, evliliği, aşkı, sevgiyi Mutluluğu da bilemezler, Baba bilgisayar mühendisliğini kazanmış çocuğuna bilgisayar almış Zaten bilgisayarı varken daha pahalısını Ya uçak mühendisliğini ya da gemi mühendisliğini Ya da deniz mühendisliğini ya da uzay mühendisliğini kazansaydı Ülkemizde nedense sınıf geçmiş, okul bitirmiş öğrencilere hep Tüketim malları hediye edilmekte Cep telefonu, tablet, bilgisayar, sıpor(spor) ayakkabısı, bisiklet, araba, oyuncak gibi Kitap, büyüteç, mikroskop, teleskop, taş kolleksiyonu, pul kolleksiyonu gibi Eğitime ve öğrenciye daha uygun şeyler yerine Ülkemizde eğitimden anlaşılan şey işte budur Mezuniyetlerde birer Batı kültürü olan 'Kep fırlatma' töreni Ve 'Mezuniyet balosu' gibi akıldışı, bilimdışı şeyler varken Büyüme oranınız yüzde onbin(on bin) olsa da hem bilimin Hem Batının hem gerisinde hem esirisiniz demektir Ne bekiyorsunuz kep fırlatmaktan, mezuniyet balosundan Batının peşine, arkasına, kuyruğuna takılmaktan Batıyı baştacı etmekten başka, İşte bu ülkede eğitimden ve üniversiteden bu anlaşılıyor henüz Yani keyif, zevk, eğlence, bireysel çıkarlar, Nitelik nicelikle, soyutluk somutlukla, maneviyat maddiyatla Ruh madde ile, insan olmak zengin olmak ile ölçülmez Öğretmiyor mu bunları size okullarınız, üniversiteleriniz Öğretmenleriniz, akademisyenleriniz, bilimcileriniz Yazarlarınız, şairleriniz Öyleyse niye okumuşlarki(okumuşlar ki) Eğer Türkiye gerçekten ilerlemiş olsaydı Eğer Türkiye'deki üniversiteler gerçekten gerçek üniversiteler Üniversite kavramına, kurumuna, anlamına, özüne gerçekten ait olsalardı Türkiye'ye tüm dünyadan üniversite okumaya akın akın koşulurdu Oysa bakın Türkler bile üniversite okumak için Batıya koşmaktalar Ve Suriyeliler bile beğenmemekte Türkiye'yi de Kapağı Avrupa'ya atmak için çırpınmakta Sonra da 'Avrupa bizi niye almıyor?' diye şikayet ediyorsunuz Üniversitelerinize alimler yerine koşmakta Ahlak edeb bile tanımayan popçular,sözde sanatçılar Felsefe, bilim, ahlak yerine sarmış eğitimi ahlak edeb, akıl mantık Vicdan merhamet bile tanımayan yoz moda Sonra da bu eğitimden, bu üniversitelerden hayr(hayır) bekliyorsunuz öyle mi Üstelik bir de tüm dünyaya, tüm insanlığa Kuşkusuz ki yanlış dala binen yanlış meyva toplar Okullarda giyim serbestliği yapacağınıza düşünce serbestliği yapsanıza Sonra iktidarınız, çıkarlarınız, egemenliğiniz, yalan ve yanlış dünyanız Sarsılır ya da yıkılır öyle mi Anlamadınız mı okullarda ve kamuda felsefe, bilim türbandan Daha önemlidir, daha üstündür, daha gereklidir Çünkü bakın 1400 yıldır haykırıyor dini tanımlayan Din hadisileri 'Din bilimdir, dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir'diye Ne yazık ki demokrasiyi bilmeden demokrasiden Felsefeyi bilmeden felsefeden Bilimi bilmeden bilimden Üniversitenin anlamını bilmeden üniversiteden Din hadisileri'ni bilmeden dinden söz ediyorsunuz Oysa bakın Abd size insanlıkdışı, ahlakdışı sözde sanatçılarını Sanat diye, sanatçı diye, moda diye yuttururken, eğlendirirken Gizli gizli, sinsi sinsi ilerlemekte yer altında Düşünmenin, bilimin, teknolojinin dehlizlerinde Dünyayı avucuna almak için Ve siz daha kendi dilinizi bilmiyorsunuz Diliniz, ülkeniz yabancı sözcüklerle dolu Çünkü bilim, teknoloji üretemeyenler Üretenlere dilde de esir olurlar Peki ne işe yarıyor bu üniversiteler Düşünür(Fillzof), alim, alime, bilge, dahi üretemiyorlarsa Popçu, topçu, modacı üretmeye mi Yozlukla toplumu yozlaştırmaya mı Ne işi var düşünce özgürlüğü bile yokken üniversitelerinizde Otelcilik, nalbantlık gibi üniversitedışı, bilimdışı şeylerin üniversitelerinizde Siz üniversiteyi ne sanıyorsunuz Panayır yeri mi, yolgeçen hanı mı Öğrenin artık üniversitenin görevi felsefeye, bilime, teknolojiye Ve insanca bir dünyaya, insanca bir insanlık yaratmaya hizmettir, Bana yapılan köprülerden, yollardan, tünellerden Metrolardan, santrallardan Ekonomi verilerinden söz etmeyin Kaplumbağa yarıştırmıyoruz ki metreyle ölçelim İyi insan ile kötü insan arasındaki fark kilo ile mi, metre ile mi ölçülür de Ülkenizini kilo ile, metre ile ölçülen şeylerle ölçüyorsunuz, Abd ve Ab dışında siyasetin temel görevi Abd ve Ab dışındaki ülkeleri Bilimden hukuka, teknolojiden sanata kadar geri bırakmak Ve her alanda Abd'ye ve Ab'ye bağımlı yapmaktır Bu nedenle siyaset sokulmuş bir ülke İçine ateşle girilmiş patlayıcı deposuna benzer Bu yüzden ki örneğin Türkiye'de Kanlı 1 mayıs yaşanmıştır Demokrasi ve özgürlük mutluluğu, huzuru yerine, Neden ülke, vatan, devlet, millet deyince ekonomi yani ticaret yani para Yani zengin olmak akılınıza(aklınıza) geliyor Dini öğreten Din hadisileri'nin de dediği gibi bilim, ahlak, vicdan, merhamet Dürüstlük, nefssizlik, medenilik, dostluk, huzur, güven Kitap okumak, düşünmek, araştırmak gibi şeyler yerine O siyasetçiler ki ülke deyince felsefe, bilim, düşünmek, kitap, özgürlük değil Ekonomiyi anlarlar Ekonomi deyince de parayı, zengin olmayı Ancak felsefe, bilim bilmedikleri için anlamadıkları şey 'Zengin olmanın akıllı ya da mantıklı ya da alim olmayı Ya da üstün olmayı' sağlamadığıdır İşte bu yüzden ki petrol zengini olan Arab Müslüman ülkelerinde bile Allah'a secde edilen binalar 'Gavur' dedikleri Batı icatlarıyla kaplanır Kuşatılır, çevrelenir Görmüyor musunuz zenginlik içinde yüzen Arab ülkeleri ne kadar geriler Batı karşısında Onların kuleleri bile Batı icadı yapıştırıcılarla yapıştırırılar Bilim ve teknoloji üretmek yerine para üretmek işte böyle gerileştirir Varlık içinde yokluk yaratıp Açık ki para hiçbirşey üretemez Emekten de üstün üreten şey felsefe, bilim ve teknolojidir Bedenden de üstün üreten şey beyindir Gerçek ki zengin olmak niceliktir, mutlak ilerlemek değildir Demir yerine altın çarklar bile hareketlerini aynı yerde yaparlar bilmez misiniz, Dünyanın, insanlığın iki zirvesi vardır Biri dini bilim olarak tanımlayan Din hadisileri'dir Öteki ise henüz gerçekleşmemiştir ki Dünyadan siyasetin, siyasetçiliğin yok edilmesidir Din hadisileri dini ve insanlığı ilerletirken ve insanca olmayı baştacı ederken Siyaset ise geriletir ve mutlaka ya ahlaksızlığa ya savaşa götürür Öyleyse neden Din hadisileri yerine siyaseti, siyasetçileri seçmekte inat ediyorsunuz Neden yanlışı seçmekte ısrar ediyorsunuz Sodomlular, Gomoralılar, Pompeililer gibi Yoksa dini beyininiz için değil de bedeniniz için mi Kulaklarınız için değil de mideniz için mi sanıyorsunuz, Neden mi geri kalıyor İslam dünyası, Türk dünyası İşte bunları bilmedikleri için Kuşkusuz ki Muhammed'e gelen size de gelecektir Eğer ki beyinlerinizi söküp atmazsanız, beyinlerinizi aldırmazsanız. Necdet Gürçiftçi İnternette yayınlandığı zaman: 6.1.18/15.20
Düzenleme: 07.01.2018 / 07:25
Kapat/(ESC)
Yorum Düzenleme

Yeni Üyeler

  • sevgili
  • Turgut1000
  • Gece@ışıgı
  • Yalnızlık
  • Köprüköylü
Kapat/(ESC)
Tavsiye
Adınız:
Sizin eposta adresiniz:
Alıcının eposta adresi:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
İletişim
Adınız:
Eposta adresiniz:
Mesajınız:
Doğrulama Kodu:
captcha refresh
Kapat/(ESC)
Rastgele Şiir